Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lerums kommun

 • Slöjdseminariebyggnaden på Nääs i vinterskrud
  Bild 1 av 13

  Slöjdseminariebyggnaden på Nääs i vinterskrud

 • Villa Aspeboda
  Bild 2 av 13

  Villa Aspeboda

 • Vy över Stora Lundby kyrka och kyrkogård med stiglucka och klockstapel
  Bild 3 av 13

  Vy över Stora Lundby kyrka och kyrkogård med stiglucka och klockstapel

 • Lekhuset vid slöjdseminariet på Nääs
  Bild 4 av 13

  Lekhuset vid slöjdseminariet på Nääs

 • Björboholm
  Bild 5 av 13

  Björboholm

 • Nääs slott och flyglar sedda från söder.
  Bild 6 av 13

  Nääs slott och flyglar sedda från söder

 • Lerums kyrka och klockstapel
  Bild 7 av 13

  Lerums kyrka och klockstapel

 • Vänhem på Nääs
  Bild 8 av 13

  Vänhem på Nääs

 • Kraftverket på Nääs Fabriker
  Bild 9 av 13

  Kraftverket på Nääs Fabriker

 • Hallsås
  Bild 10 av 13

  Hallsås

 • Hillefors grynkvarn
  Bild 11 av 13

  Hillefors grynkvarn

 • Bagges torg i Lerum
  Bild 12 av 13

  Bagges torg i Lerum

 • Villa Kastenhof
  Bild 13 av 13

  Villa Kastenhof

Lerums kommun ligger i de västra delarna av landskapet Västergötland. I kommunen finns många intressanta kulturhistoriska miljöer innehållande allt från slott och herrgårdar till spännande industrimiljöer. Vid Nääs i Floda ligger det fd slöjdseminariet där man förr utbildade slöjdlärare men där man än idag kan lära sig mer om byggnadsvård och slöjd. På den här sidan hittar du byggnadsinventeringar och kulturmiljöprogram som Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Västarvet) producerat för kommunen sedan 1970-talet.

Landskapet i Lerums kommun är växlingsrikt och vackert med stora sjöar, höglänt skogsterräng samt breda uppodlade dalgångar kring vattendragen Säveån och Mellbyån. De är kring dalgångarna vid vattendragen och sjöarna Mjörn och Sävelången som fornlämningar ligger koncentrerade.

Trakten har sedan medeltid varit attraktiv för storgods och säterimiljöer vilka idag kan ses vid bland annat Nääs slott, Öijared och Aspenäs.

Flera industrier utvecklades under 1800-talet, mycket på grund av det gynnsamma läget längs med Säveån och senare via järnvägen. I kommunen finns två industrier som är skyddade som byggnadsminnen; Tollereds Öfvre Kraftstation och Hillefors grynkvarn. Tollered med industrimiljöer från 1830-talet och framåt och tillhörande bostadsbebyggelse utgör en av Sveriges bäst bevarade tidigindustriella miljöer.

På andra sidan Sävelången ligger det före detta slöjdseminariet där man från 1870-talet fram till omkring 1960 utbildade landets slöjdlärare. Skolan var den enda i sitt slag i landet och dessutom unik i ett globalt perspektiv under 1900-talets första decennier. Byggnaderna på seminarieområdet är skyddade som byggnadsminnen.

Färdigställandet av Västra stambanan år 1858 medförde bland annat att förmögna göteborgare började bygga stora sommarvillor i de natursköna trakterna vid sjöarna Aspen och Sävelången. I Björboholm uppfördes många arkitektritade sommarvillor i nationalromantisk stil 

Västgötabanans öppnande 1900 medförde att orter som Björboholm, Sjövik och Gråbo utvecklades till centralorter och i och med motorvägens byggande på 1960-talet accelererade befolkningsutvecklingen ytterligare och tillsammans med Lerum blev de utpräglade pendlingsorter. 

Lerums kommun har 42 000 invånare medan centralorten Lerum har cirka 28 000.

Allmänt om byggnadsinventeringarna

Om äldre kulturmiljöunderlag

Synen på vilken typ av bebyggelse som anses vara kulturhistoriskt värdefull har breddats sedan 1970-talet. Det gör att kulturmiljöunderlag från 1970- och 80-talen generellt har ett mer begränsat urval än dagens. Till exempel finns den moderna bebyggelsen i allmänhet inte representerad i det äldre materialet.  

Utöver detta kan sådant som tillmättes kulturhistoriskt värde i en tidigare bedömning ha förvanskats idag, framförallt på grund av ovarsamma renoveringar. 

De äldre byggnadsinventeringarna har ändå ett fantastiskt dokumentationsvärde och ger en uppfattning om vilka slags kulturmiljöer och objekt som finns/funnits runtom i Västra Götaland. 

Vadå socknar? 

De flesta byggnadsinventeringar är uppdelade efter de gamla sockenindelningarna. En socken är en äldre benämning på en landsortsförsamling och består av flera intilliggande byar och tätorter kring en sockenkyrka. Inom kulturarvssektorn används sockenindelningarna flitigt och de historiska arkiven är ordnade på detta sätt. 

Från och med den 1 januari 2016 används distrikt som geografisk indelning av kommunerna i Sverige, främst i folkbokföringen och fastighetsregistret. Dessa distrikt motsvarar till stor del de gamla socknarna. 

Här kan du se en karta över Lerums fyra distrikt

Mitt hus består av fjorton pixlar!... 

Kontakta oss om du vill ha en högupplöst version av någon av rapporterna. De äldsta rapporterna saknar bilder på enskilda fastigheter, men originalfotografier från de äldre byggnadsinventeringarna finns i bildarkivet på Kulturlagret i Vänersborg.  

Byggnadsinventeringar & kulturmiljöprogram

Det finns tre byggnadsinventeringar från Lerums kommun; från 1971, 1999 och 2010. Dessa kan begäras ut som allmän handling via kulturutveckling@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-08-24 11:35