Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kyrkligt kulturarv

En kvinna står vid ett bord i ett kyrkorum och arbetar med en dator. Kyrkorummet är i tegel. Till höger syns en dekoration på väggen.

Studio Västsvensk Konservering har lång erfarenhet av att arbeta med kyrkoantikvariska frågor: inventeringar, vård- och underhållsplaner, åtgärdsprogram och konservering av olika typer av kyrkliga inventarier.

Förvaltning av Svenska kyrkans byggnader, inventarier och kyrkogårdar kräver särskilda rutiner eftersom arbete med kyrkans kulturarv är lagskyddat.

Studio Västsvensk Konservering har lång erfarenhet av att arbeta med kyrkliga föremål och den handläggning som krävs för att arbeta med kyrkans objekt. Vänd er gärna till oss för kostnadsfritt råd och stöd kring kyrkoantikvariska frågor.

Ni kan även vända er till oss för att få hjälp med att utföra de olika moment och upprätta de dokument som krävs för att få tillstånd, samt utföra konserverings- eller restaureringsåtgärder på inventarier, byggnader eller kyrkogård:

Digitalisering av inventarieförteckning i SACER

En uppdaterad inventarieförteckning är a och o. Vi hjälper er att lägga upp er inventarieförteckning i SACER, till exempel i samband med en vård- och underhållsplan, eller som ett enskilt moment innan.

Vård- och underhållsplan

En vård- och underhållsplan (VoU) syftar till att bevara viktiga kulturhistoriska värden och ge en god översikt över en samlings skick. Den innehåller en utförlig dokumentation över eventuella skador samt rekommendationer för åtgärder i relation till en tidsplan. Detta underlättar för planering av underhåll och långsiktig förvaltning. För att möjliggöra arbetet krävs en aktuell inventarieförteckning, gärna digitaliserad i SACER

Åtgärdsprogram inför konservering

Åtgärdsprogrammet används som underlag för tillståndsansökan hos Länsstyrelsen och ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, hos stiftet. Åtgärdsprogrammet redogör för vilka material och metoder som konserveringen ska utföras med samt när det ska utföras och innehåller:

  • Fotodokumentation
  • Kartering av skador
  • Möjligheter till analyser av material
  • Åtgärdsrekommendationer

Specialanpassade förvaringslösningar.

När kyrkans ägodelar förvaras på ett genomtänkt sätt undviks framtida skador som kan bli kostsamma. Varje kyrka har sina specifika behov och förutsättningar när det gäller förvaring av värdefulla inventarier som silver, textilier och böcker.

SVK upprättar individuella och måttanpassade förvaringslösningar till varje kyrka. Vi besöker er för att studera förutsättningar/behov/önskemål och lämnar därefter förslag på specialförvaring för era värdefulla inventarier. Vi gör sedan ritningsunderlag, och har upparbetade kontakter med snickare och andra hantverkare.

Skötselavtal för kyrkliga inventarier

Regelbundet underhåll och dagligvård av inventarier är avgörande för föremålens generella tillstånd och livslängd. SVK hjälper er att sätta upp rutiner kring, eller utföra, återkommande praktiska göromål. Ett skötselavtal med SVK kan innehålla:

  • Årlig genomgång
  • Rengöring av inventarier
  • Tvätt av brukstextilier
  • Städning av textilförvaring
  • Putsning av silver

Lagskyddat

Kyrkobyggnad, kyrkorum, kyrkoinventarier och begravningsplats är skyddade av Kulturmiljölagens 3:e  och 4:e kapitel i de fall kyrkobyggnaden och begravningsplatsen är uppförda före år 1940. Det innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få ändra de skyddade objekten. Du kan också söka bidrag, Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, för att göra inventeringar, upprätta vård- och underhållsplaner och åtgärdsprogram samt för konservering och restaurering. Riksantikvarieämbetet har upprättat en handbok för beställning och utförande av konservering av kyrkliga kulturminnen, du hittar den genom att klicka här.


Senast uppdaterad: 2023-06-30 14:08