Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dödlig duell i Lockerudsskogen

Visste du att en duell med dödlig utgång ägt rum i Vänersborg? I maj 1816 blev kapten Gustaf von Köhler den sista personen i Sverige att dö i en officersduell. Händelsen inträffade i Lockerudsskogen, Blåsut.

När den 24- årige friherren och kaptenen Gustaf von Köhler anländer till Vänersborg den 27 maj 1816 har han bara två dagar kvar att leva. Vänersborg var under den här tiden en regementsstad och Gustaf von Köhler hade blivit utnämnd till kapten för just Västgöta-Dals regemente.

Sist in - först ut?

Det var stor konkurrens om tjänsterna, befordringsgången hade ändrats så att officerare som tjänat länge på regementet kunde bli förbigångna av yngre officerare som kom in från andra regementen. Detta orsakade stor ilska bland regementets övriga officerare. Man hade en speciell metod att skrämma iväg de officerare som kom utifrån på jakt efter att ta lediga officertjänster - att utmana till duell om de vägrade att avgå frivilligt. Inom loppet av endast ett dygn hade misshälligheterna eskalerat till den grad att von Köhler utmanades på duell av kaptenen Zacharias Sabelfeldt.

Pistolerna plockas fram

Under morgonen den 29 maj 1816 möts Gustaf von Köhler och hans betjänt Carl Hall, Lars Sundén (von Köhlers sekundant), Zacharias Sabelfelt, Lilliestjerna (Sabelfelts sekundant) och fältläkaren Jacob Rudolphi vid ett torp vid den västra änden av Dalbobron. De är på väg till en glänta i Lockerudsskogen där duellen ska äga rum. Efter att pistolerna har plockats fram får duellanterna stå med tolv stegs avstånd mellan varandra. Eftersom Gustaf är den som blev utmanad är det han som får börja skjuta. Två skott avlossas tätt inpå varandra utan att någon blivit träffad men vid andra duelleringen träffas von Köhler i bröstet och förs skadad in i staden och han avlider drygt åtta timmar senare. Samtidigt var kapten Sabelfeldt på väg ut ur landet.

Flintlåspistoler

De båda duellpistolerna är tillverkade vid Jönköpings Gevärsfabrik av Jean Hultman på 1750-talet och ingår i Vänersborgs museums samlingar. Vid duelltillfället var de försedda med flintlås för att senare byggas om till slaglås. Som minne av denna dramatiska händelse finns i dag Blåsutadresserna Duell- och Sekundantvägen.


Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:09