Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gravmonumentet på Sventorps kyrkogård

Under sommaren 2016 öppnades Lind af Hagebys gravkammare för renovering för första gången sedan 1928. Gravrummet inspekterades och dokumenterades, och detektivarbetet att identifiera alla personerna som ligger i graven är så gott som löst.

På Sventorps kyrkogård i Skövde kommun har det under sommaren 2016 genomförts en renovering av ätten Lind af Hagebys gravmonument. Monumentet är framför allt rest över överstelöjtnanten Herr Bengt Lind af Hageby på Knistad, som avled den 22 juli 1791, och utgörs av ett till hälften nedgrävt cirkelformat gravrum under murade valv, övertäckt med jord till en kulle. Gravrummet nås via en stentrappa i kullens norra del, vars öppning täcks av en kalkstenshäll.

Den kalkstenshäll som täcker ingången till gravrummet hade glidit nedåt och utåt, och renoveringsarbetet bestod i att efter demontering av kalkstenshällen återställa de sidoupplag av natursten som ingångshällen vilar på i ursprungligt läge. Ingångshällen återmonterades noggrant för att undvika att regnvatten tränger in i gravrummet.

Gravkammaren öppnas

I samband med att kalkstenshällen togs bort och gravkammaren blev tillgänglig inspekterades och fotodokumenterades gravrummet. Även om en del kistor hade skador, var flertalet kistor i relativt gott skick. Klimatet inne i gravrummet upplevdes som torrt och bra i samband med att hällen lyftes bort.

Arton kistor blev nio

Efter vad som är känt så öppnades Lind af Hagebys gravkammare senast år 1928. Enligt uppgift ska det då ha funnits 18 kistor i gravrummet, varav nio var i så dåligt skick att de eldades upp på kyrkogården. Skelettdelar från de uppeldade kistorna ska ha begravts och täckts med kalkstenshällen i gravrummets golv.

Lennart Palm, som forskar om gravkamrar med koppling till adliga ätter, besökte gravmonumentet i somras och har sedan dess lagt ned stor möda på att utreda vilka personer ur släkten som fortfarande är gravsatta i gravrummet. Sju av nio personer är identifierade. Dock inte kvarlevorna i två av barnkistorna.

Västarvets Ulf Larsson har varit antikvariskt medverkande under arbetet.


Senast uppdaterad: 2021-08-27 11:10