Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om tillgänglighet

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för delaktighet i ett samhälle som är till för alla, oavsett funktionsförmåga. Här har vi samlat länkar till viktiga styrdokument och till myndigheter som arbetar med tillgänglighet utifrån ett rättighetsperspektiv.

Styrdokument för kultur och tillgänglighet

Här hittar du länkar till viktiga styrdokument och lagar som styr tillgänglighet i Sverige.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Rätten till kultur tas upp i artikel 30.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Rätten till kultur tas upp i artikel 12, 13, 17, 23 och 31.

EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030

Plan- och bygglagen, förordningen om enkelt avhjälpta hinder. Boverkets kunskapsbank: Enkelt avhjälpta hinder

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Diskrimineringslagen
§ 4:3 handlar om bristande tillgänglighet

Språklagen
§ 9 handlar om teckenspråket och § 11 om språket i offentlig service

Agenda 2030
Mål 10:2 Minskad ojämlikhet

Myndigheter

Här hittar du länkar till myndigheter som ansvarar för att genomföra funktionshinderspolitiken:

Barnombudsmannen 

Boverket/Tillgänglighet

DIGG – Myndigheten för Digital förvaltning

DO – Diskrimineringsombudsmannen

Institutet för språk och folkminnen  

Kulturrådet

Myndigheten för delaktighet

Naturvårdsverket

Riksantikvarieämbetet      

Universell utformning

Universell utformning utgår från mångfalden hos befolkningen. Det handlar om att göra rätt från början. Produkter, miljöer, program och tjänster blir utformade så att de ska kunna användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning i efterhand. Universell utformning är en viktig utgångspunkt för att skapa ett samhälle som så många som möjligt kan använda och bli delaktiga i.

Se filmen Universell utformning – så funkar det som Myndigheten för delaktighet har gjort.


Senast uppdaterad: 2022-09-15 10:20