Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Upphandling av offentlig konst

Hur kan man jobba strategiskt och korrekt med upphandling av offentlig konst? Många kommuner har efterfrågat kunskapsstöd. Förvaltningen för kulturutveckling genomförde därför under 2016, tillsammans med flera kommuner, en satsning på kunskapsuppbyggnad inom området. Detta skedde i form av tre seminarier, och här delar vi material från de seminarierna. 

 

Seminarierna arrangerades i samarbete med Härryda, Mark, Uddevalla och Vara kommun och de tog upp ämnena juridik, upphandlingsförfaranden och strategiska vägar mot enprocentregeln (en procent av investeringskostnader i offentlig miljö avsätts för konstnärlig gestaltning). Förutom konstansvariga bjöds även t ex kommunjurister, stadsarkitekter och upphandlare in eftersom offentlig gestaltning är ett område som förutsätter samverkan mellan flera aktörer.  

Här nedanför finns presentationerna från seminarierna, samt programmen där ämnet presenteras. Det finns också en lista över referenslitteratur om offentlig konst.

Klicka på länkarna för att ladda ned och/eller beställa. 

Seminarium 1: Fokus LOU - Lagen om offentlig upphandling och hur den relaterar till konst ur kommunens perspektiv

Program för seminarium 1
Presentation, Hampus Allerstrand, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting
Reflektion från workshop

Seminarium 2: Fokus LOU - Lagen om offentlig upphandling, fortsättning. Denna gång ur konstnärens perspektiv. 

Program för seminarium 2
Presentation Sofie Grettve, förbundsjurist KRO/KIF
Presentation Henrik Orrje, Statens Konstråd
Reflektion från workshop

Seminarium 3: Fokus Enprocentsregeln

Program för seminarium 3
Presentation Rudolf Antoni, samhällsvetenskaplig forskare och tf vd för Fastighetsägarna
Presentation Göteborgsmodellen
Presentation Härrydamodellen
Presentation Fyrbodalsmodellen
Reflektioner från workshop

Resurser i arbetet med offentlig konst

Ingen regel utan undantag. Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö. Konstnärsnämnden 2013. 
Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer. Regionförbundet i Kalmar län 2015.
Konstnären 4/2015 Tema offentlig konst. KRO/KIF 2015. 
www.konstpool.se – samlar utlysningar av gestaltningsuppdrag 
Konstnärscentrum Väst – centrumbildning som kan förmedla konstkonsulter till kommuner

 


Senast uppdaterad: 2021-08-12 14:23