Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Musik

Vår kunskap inom musikområdet bidrar till ett aktivt och inkluderande kulturliv. Tillsammans med andra stärker vi musikens roll i samhället. Vi utvecklar förutsättningar för att skapa och uppleva musik i hela Västra Götaland. 

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Musikverksamheten på Förvaltningen för kulturutveckling står på tre ben: fortbildning, evenemang och konstartsutveckling. Vi jobbar i nätverk, arrangerar residens, driver projekt och bryter ny mark inom musik- och communityområdet. Våra konsulenter och producenter inom musikområdet samarbetar oftast med andra, till exempel kommuner, musiker, arrangörer, föreningar, organisationer eller musikutbildningar. Ibland samarbetar vi även internationellt. Musikgruppen består av ett tiotal anställda.

För dig som jobbar i kulturskola erbjuder vi regelbundna fortbildningar. Du som är professionell frilansmusiker kan söka våra residens, och delta i aktiviteter för fria utövare. Vi stöttar även musikarrangörer i regionen, gå med i något av våra nätverk för att få veta mer!

Körcentrum Väst är en del av Förvaltningen för kulturutveckling, och arbetar med att utveckla körlivet i regionen.

Vi driver också samarbetsprojektet På turné som stärker och bygger nationella turnéstrukturer i Sverige.

Pop-Konferens i Sundsvall 15-16 december

Välkommen på popkonferens i Sundsvall där vi lyfter populärmusikens möjligheter! Vi vänder oss till dig som är arrangör, som vill bli arrangör, till dig som på olika sätt arbetar med arrangörer eller som verkar inom stödstrukturer för arrangörer.

Live Music From Sweden sprider svensk musik internationellt

Den svenska musikscenen är levande, mångsidig och högintressant för den globala musikmarknaden. Hösten 2021 startade Live Music From Sweden. En digital plattform, med korta konsertfilmer för att artister och musikgrupper ska nå ut snabbare, bredare och stärka sin internationella position.

Centre Stage Online

Centre Stage Online är en helt ny webbutbildning som är framtagen för utövare inom scenkonst och musik. Kursen är till för dig som vill utveckla din kommunikation och ditt konstnärliga ledarskap. Kursen består av tretton videoföreläsningar med tillhörande praktiska övningar och du går kursen helt i din egen takt, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Kursen har ett tydligt genusperspektiv och vi problematiserar genomgående de maktstrukturer och rådande normer i samhället och scenkonstbranschen. Välkommen att gå kursen!

Fyra händer som håller i varandras vrister och bildar en fyrkant.

Partnerskap inom musikområdet

Partnerskap är ett av musikverksamhetens mest kraftfulla instrument för att skapa och utveckla starka och hållbara relationer med samarbetsparter. Genom att driva gemensamma projekt med gemensamma mål över en längre tid stärks inte bara samarbetsparten i sig utan även musiklivet i Västra Götalandsregionen i stort.

Klockstycket och mittenklaffarna av en saxofon, som en person håller i med två händer. Personen har en röd tröja med vita prickar.

Musikresidens

Målet för vår residensverksamhet är att ge musiker plats för skapande och möjlighet till konstnärlig utveckling. Vi samverkar med aktörer och kommuner på olika platser i regionen. Förvaltningen för kulturutveckling driver också Konstnärsnämndens internationella musikresidens (KIM) i Västra Götalandsregionen.

En tramporgel och en gul elbas som ligger på en stol. I bakgrunden syns en bokhylla.

Communityprojekt

Communityarbete är en metod där vi bjuder in deltagare som vanligtvis inte sysslar med musik. Här får de möjlighet att uttrycka musikaliska idéer och göra egna konstnärliga val. Professionella musiker guidar och inspirerar i en resa där vägen är lika viktig som målet. Här kan du läsa mer om communityarbete och våra aktuella communityprojekt.

Musikinstrument som fraktas på en Kosterbåt.

Musiknoder

En musiknod handlar om att skapa ett levande musikliv på en särskild plats. Initiativet kan komma från en ort, en musiker, en arrangör, en producent eller någon annan som vill skapa något inom musikfältet som kan leda till ett större engagemang. Vår första musiknod arbetades fram på Koster under 2019. Året efter startade vi en musiknod i Dalsland.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Två händer som håller fyra trumklubbor.

Musiknätverk

Förvaltningen driver en rad nätverk för genrespecifika arrangörer. Tillsammans strävar vi för att öka möjligheterna för arrangörer och musikutövare att verka i regionen genom att skapa bättre förutsättningar via samverkan. Som organisation deltar vi också i nationella och internationella nätverk.

En illustration, med körsångare klädda i svart, grafiska symboler och texten Körcentrum Väst.

Körcentrum Väst

Körcentrum Väst finns för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att öka intresset för sång och få fler att sjunga. På korcentrumvast.se hittar du information om aktuella arrangemang och samarbeten. Körcentrum Väst är en del av Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling.

Ordbild med texten På turné i svart på vit botten med cirklar i olika storlekar som bildar ett mönster.

Tillsammans musiksätter vi Sverige

På Turné är en ny nationell turnéstruktur för svenska och internationella artister inom jazz, folk- och världsmusik, kammarmusik och populärmusiken.

Vad är grejen med ny konstmusik?

En guide för att väcka nyfikenhet och lust för den nya konstmusiken.

Utgiven år: 2019
Finns att beställa i tryckt format. 

Vad är grejen med ny konstmusik? som pdf

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Chinaski Nymark

Musikproducent jazz och nutida konstmusik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Emma Johansson

Musikproducent folkmusik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helén Smitterberg

Producent Musiknoder
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helena Rung

Producent barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jonathan Björk

Musikproducent Populärmusik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maja-Karin Fredriksson

Musikproducent Populärmusik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Lith

Musikproducent klassisk musik
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marie Jansons

Musikproducent Körcentrum Väst
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marit Zetterström

Musikkonsulent Körcentrum Väst
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-11-15 11:54