Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till biblioteksutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling har avsatt särskilda medel för att främja de kommunala bibliotekens utveckling genom att stödja initiativ och utvecklingsidéer som kommer från kommunerna. Detta gör vi utifrån de fyra strategiska inriktningarna i den regionala biblioteksplanen: Det öppna biblioteket, Det läs- och skrivfrämjande biblioteket, Det digitala biblioteket och Det lärande biblioteket. Stödet innebär att vi kan stödja idéer och aktiviteter med kompetens och finansiering, med utgångspunkt i bibliotekens egna behov.

Om ditt bibliotek har identifierat ett behov eller utvecklingsmål inom något av nedanstående områden och ni har tankar och idéer kring aktiviteter tar ni kontakt med berörd konsulent. Vi är gärna med och utvecklar idéer tillsammans med er.

Hur går det till?

I nästa steg fyller ni i en blankett som innehåller en beskrivning av syftet med aktiviteten, vilket målet är och vilken kunskap som ni vill utveckla genom aktiviteten. Skriv också en kort redogörelse för det planerade arbetet med tidsplan, en beskrivning av målgruppen, förväntade resultat av arbetet och hur utvecklingsarbetet kan få en fortsättning i ordinarie verksamhet. Beskriv slutligen vilket stöd som behövs av Kulturutveckling i form av kompetens och samfinansiering. Ladda ner blanketten längre ner på sidan.

Beslut om stöd fattas av förvaltningschef efter beredning i Biblioteksgruppen. Ett samarbetsavtal tecknas därefter som beskriver parternas insatser i arbetet. 

Från biblioteket krävs en egen insats i form av personalens tid för att genomföra arbetet och kanske vissa mindre administrativa kostnader. Kulturutvecklings insats består av stöd av en eller flera konsulenter kopplat till innehållsfrågor och/eller metodkunskap samt samfinansiering. Arbetet bedrivs därigenom som ett samarbete mellan lokal och regional nivå.

Vi önskar att de erfarenheter och det lärande som sker i utvecklingsarbetet sprids till fler bibliotek i Västra Götaland. För att stödja det gemensamma lärandet organiserar vi därför en dag i slutet av året där de bibliotek som haft utvecklingsstöd redovisar sina erfarenheter och lärdomar efter genomförda aktiviteter och projekt.

Samarbete mellan flera kommuner och med olika aktörer är välkommet och alla folkbibliotek i Västra Götaland kan ta del av stödet löpande under året. Sökbart belopp per ansökan är max 50 000 kronor. En ansökan per kommun och år kan beviljas stöd. Om det finns flera biblioteksenheter inom kommunen samordnar ni med fördel er ansökan. Stödet betalas ut innevarande år, det vill säga 2022.

Det öppna biblioteket

Det öppna biblioteket handlar om att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och kunskap. Det kan handla om att utveckla mångspråksarbetet på biblioteket, att skapa nya arenor för samverkan mellan bibliotek och andra samhälleliga aktörer, att utveckla bibliotekets arbete med nationella minoritetsspråk eller att förstärka bibliotekets uppsökande och utåtriktade arbete. Perspektiven tillgänglighet, inkludering och delaktighet genomsyrar utvecklingsarbetet.

Kontaktperson:

Ninni Eriksson - ninni.eriksson@vgregion.se

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket handlar om bibliotekets uppdrag att inspirera till läsupplevelser, stärka litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelsen. Det kan ske genom att utveckla bibliotekets arbete med litterära program, att öka användning av digitala verktyg för läsfrämjande, att utveckla metoder för tillgänglig läsning eller att pröva metoder för att med stöd av litteratur, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande. Det kan också handla om att stärka bibliotekets arbete med mediestrategiska frågor.

Kontaktpersoner:

Eva Fred - eva.fred@vgregion.se
Katarina Larson - katarina.larson@vgregion.se

Det digitala biblioteket

Det digitala biblioteket handlar om att främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet. Det handlar också om att främja invånarnas fria och lika tillgång till information och medier. Det kan innebära att utveckla bibliotekets arbete för att främja digital kompetens, att öka samverkan kring och samordning av digitala tjänster och system eller att utreda delbara systemlösningar baserade på öppen källkod.

Kontaktperson:

Örjan Hellström - orjan.hellstrom@vgregion.se

Det lärande biblioteket

Det lärande biblioteket handlar om hur biblioteket på bästa sätt kan stödja människors livslånga lärande. Det handlar också om hur biblioteket kan utvecklas för att möta samhällets utmaningar. Det kan innebära satsningar på kompetensutveckling utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap, lokala användarstudier och omvärldsanalyser eller olika former av kartläggningar eller nätverk.

Kontaktperson:
Kajsa Lunde – kajsa.lunde@vgregion.se

Ansök här

Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten.

Ta kontakt med någon av konsulenterna inom respektive område för att diskutera er idé. Vid övergripande frågor om stödet – ta kontakt med Kajsa Lunde och Daniella Pind.

  • Kajsa Lunde – kajsa.lunde@vgregion.se
  • Daniella Pind – daniella.pind@vgregion.se

Daniella Pind

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kajsa Lunde

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Bodil Alvarsdotter

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-10-19 15:14