Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Biblioteksfakta

Förvaltningen för kulturutveckling har sedan 2013 samlat in fakta om biblioteksverksamheten i Västra Götalandsregionen. Ambitionen har varit att erbjuda ett underlag när biblioteken vill utveckla den egna verksamheten och ta del av andras erfarenheter eller behöver besvara frågor från politiker och journalister.

Sedan 2017 skickar förvaltningen ut en enkät till regionens bibliotek med frågor som inte besvaras genom KB:s officiella biblioteksstatistik. Enkäten skickas ut några veckor efter KB:s statistikförfrågan, och går ut till huvudbiblioteken i varje kommun (tidigare år även till stadsdelsbiblioteken i Göteborg och Borås).

Den som vill få en helhetsbild behöver alltså, utöver att ta del av vår enkätsammanställning som kommer att listas årsvis nedan, även ta del av Sveriges officiella biblioteksstatistik - Kungliga biblioteket. För tolkning av tidigare års statistik se även SKL:s Myter om folkbibliotek.

Från och med 2022 skickas enkäten ut vartannat år. Enkätsammanställningar 2019-2021 finns listade nedan. För äldre enkäter kontakta Örjan Hellström (orjan.hellstrom@vgregion.se).

Biblioteksenkät 2021

Enkäten avser verksamhetsåret 2020.

Fråga 1–4 i enkäten utgår (information om uppgiftslämnare).

Lokaler

Fråga 5. Har nybyggnation av bibliotekslokalerna skett det senaste året? (pdf)

Fråga 6. Har renovering av bibliotekslokalerna skett det senaste året? (pdf)

Fråga 7. Finns det information om tillgängligheten i bibliotekslokalerna på bibliotekets webbsida? (pdf)

Verksamhetsplaner

Fråga 8. Övriga aktuella verksamhetsplaner: (utöver biblioteksplan) (pdf)

Öppettider

Fråga 9. Har biblioteket lördagsöppet? (pdf)

Fråga 10. Har biblioteket söndagsöppet? (pdf)

Bibliotekets verksamheter

Fråga 11. Har biblioteket boken kommer-verksamhet? (pdf)

Fråga 12. Har biblioteket en eller flera anpassade datorer för låntagare, enbart avsedda för personer med funktionsnedsättning? (utrustade med till exempel textförstoring, talsyntes med mera) (pdf)

Fråga 13. Är alla bibliotekets publika datorer anpassade för personer med funktionsnedsättning, utrustade med textförstoring, talsyntes med mera? (pdf)

Fråga 14. Vilket/vilka program innehåller den/de anpassade datorerna? (pdf)

Fråga 15. Deltar biblioteket aktivt i någon kommunal kultur- eller läsombudsgrupp för äldre eller personer med funktionsnedsättning? (pdf)

Fråga 16. Finns Talboken kommer på biblioteket? (pdf)

Fråga 17. Har biblioteket Daisy-spelare för utlån? (pdf)

Fråga 18. Finns någon lokalsamling med särskilt rum/hörna? (pdf)

Fråga 19. Finns någon släktforskningshörna? (pdf)

Fråga 20. Har biblioteket aktiviteter med fokus på mångspråk?  (T.ex. språkcafé, sagostunder på andra språk än svenska eller annan liknande aktivitet.) (pdf)

Fråga 21. Har biblioteket flerspråkig personal (utöver skolspråken)? (pdf)

Fråga 22. Synliggörs de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken i biblioteksrummet? (pdf)

Fråga 23. Finns lärcenter, medborgarkontor, turistbyråer eller liknande i bibliotekslokalerna? Beskriv i så fall på vilket sätt ni samverkar med dem. (pdf)

Fråga 24. Har biblioteket aktiviteter kring läxläsning? Ange i så fall eventuell samarbetspart. (pdf)

Fråga 25. Har biblioteket verksamhet för distansstuderande? Beskriv i så fall hur den verksamheten bedrivs. (pdf)

Fråga 26. Erbjuder ni läsfrämjande aktiviteter för en vuxen målgrupp (t.ex. bokcirklar, shared reading, biblioterapi)? (pdf)

Fråga 27. Erbjuder ni läsfrämjande arrangemang för vuxna via webben (t.ex. bokcirklar, shared reading, biblioterapi)? (pdf)

Fråga 28. Pågår det några andra biblioteksrelaterade projekt eller verksamheter i er kommun? (pdf)

Barn- och ungdomsverksamhet

Fråga 29. Finns det några särskilda verksamheter/satsningar med inriktning på unga och unga vuxna (13-25 år)? (pdf)

Fråga 30. Finns det några särskilda barn/ungdomsverksamheter i samarbete med förskola eller annan verksamhet? (T.ex. bokpåsar, kapprumsbibliotek, fritidsverksamhet, föreningssamarbete, idrottsrörelsen m.m.) (pdf)

Fråga 31. Erbjuder ni läsfrämjande arrangemang för barn och unga via webben? I så fall ge en närmare beskrivning av dessa. (pdf)

Avgifter

Fråga 32. Tar biblioteket ut förseningsavgift? (pdf)

Fråga 33. Tar biblioteket ut avgift för förkommet material? (pdf)

Fråga 34. Tar biblioteket ut reservationsavgift? (pdf)

Fråga 35. Tar biblioteket ut aviserings- eller administrativ avgift för fjärrlån? (pdf)

Fråga 36. Tar biblioteket ut avgifter för kopior? (pdf)

Övriga biblioteksrelaterade uppgifter

Fråga 37. Övriga kommentarer om biblioteksläget hos er/i er kommun (pdf)

------------------------------

Biblioteksenkät 2020

Biblioteksenkät 2020 (pdf)

Biblioteksenkät 2019

Biblioteksenkät 2019 – huvudbibliotek (pdf)

Biblioteksenkät 2019 – stadsdelsbibliotek (pdf)

 

 


Senast uppdaterad: 2023-06-29 16:44