Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna

Habilitering & Hälsas styrelse gör överenskommelser med Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder om vilka uppdrag som ska genomföras varje år.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att ge specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. 

Vårdöverenskommelser 2021

Vårdöverenskommelse 2021 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Habilitering & Hälsa
Tilläggsöverenskommelse 2021:1 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Vårdöverenskommelse 2021 mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa
Tilläggsöverenskommelse 2021:1 mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Vårdöverenskommelse 2021 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa
Tilläggsöverenskommelse 2021:1 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Vårdöverenskommelse 2021 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa
Tilläggsöverenskommelse 2021:1 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa
Tilläggsöverenskommelse 2021:1 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Åtaganden

Råd och stöd

Habilitering & Hälsa ska även bereda och besluta kring ansökningar om råd och stöd enligt LSS § 9:1. I uppdraget ingår att ansvara för utredning, bedömning och beslut i råd- och stödärenden. 

Samverkan

För att människor med funktionsnedsättningar ska få så bra insatser som möjligt, samverkar Habilitering & Hälsa med kommunerna, primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland. I brukarråden möts representanter för brukarna och verksamheten.

Utvecklingsprojekt

Inom Habilitering & Hälsa arbetar vi ständigt med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utvecklingsprojekten syftar till att utveckla befintlig verksamhet till en säker och effektiv vård utifrån specialiserade kunskaper under en avgränsad tidsperiod.

Senast uppdaterad: 2021-05-31 15:18