Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Talespersoner VGR

Här hittar du talespersoner inom ett flera vanliga ämnen.

Om du inte hittar vad du söker eller saknar något är du alltid välkommen att kontakta Presstjänsten på 010-441 41 99 på vardagar mellan 08-16:45 eller mejla till presstjansten@vgregion.se.

Ekonomi och inköp

Ann-Charlotte Lilja Järnström
070-087 86 10
ann-charlotte.lilja.jarnstrom@vgregion.se

Ann-Charlotte Lilja Järnström är Västra Götalandsregionens ekonomidirektör sedan 1 november 2021. Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp ansvarar för regionövergripande processer kopplat till långsiktig hushållning av resurser exempelvis budget, finansiering, likviditetshantering, investering, samt redovisning och uppföljning/analys av koncernens verksamheter.

Inköp

Lars Loftäng
076-127 54 82
lars.loftang@vgregion.se

Lars Loftäng är avdelningschef för Koncerninköp och har det övergripande ansvaret för inköpen i Västra Götalandsregionen.

HR/Personal

Marina Olsson
marina.olsson@vgregion.se

Marina Olsson är Västra Götalandsregionens HR-direktör sedan 2014. Hon är legitimerad sjuksköterska och har innehaft en rad fackliga uppdrag lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Hon har även varit sjukhusdirektör på Angereds närsjukhus.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Kaarina Sundelin
076 - 136 83 98
kaarina.sundelin@vgregion.se

Kaarina Sundelin är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör för VGR sedan 1 februari 2022. Parallellt är hon även direktör för koncernstab Beställning och produktionsstyrning. Från 1 januari 2023 träder en ny politisk organisation i kraft. I samband med det ersätts befattningen hälso- och sjukvårdsdirektör med en hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör och en produktionsdirektör hälso- och sjukvård. Kaarina Sundelin blir då produktionsdirektör hälso- och sjukvård.

Beställning och produktionsstyrning

Kaarina Sundelin
076 – 136 83 98
kaarina.sundelin@vgregion.se

Kaarina Sundelin är direktör för beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård. Hennes stab bildades i mars 2020 och ska bidra till att VGR blir bättre på att ta vara på den samlade kapacitet som finns i vården. Målet är bland annat en mer jämlik tillgång till vård och kortare vårdköer.

Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Karin Looström Muth
070 – 940 89 67
karin.loostrom@vgregion.se

Karin Looström Muth tillträdde som hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör den 1 oktober 2022. Befattningen införs i samband med att den nya politiska organisationen träder i kraft 1 januari 2023.

Forskning och utveckling (FoU)

Jan Kilhamn
FoU-chef
070 – 085 25 97
jan.kilhamn@vgregion.se

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Ragnar Lindblad
070 - 484 46 09
ragnar.lindblad@vgregion.se

Ragnar Lindblad är programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö med det övergripande ansvaret för programmets arbete.

Han är utbildad läkare, specialist i invärtesmedicin och hematologi. Han har arbetat 15 år som läkare i Göteborgs sjukvård, sju år som IT-chef på Danderyds sjukhus, 10 år som konsult och VD i konsultbolag med inriktning mot verksamhetsutveckling inom vård.

Läkemedel och hjälpmedel

Peter Amundin
070-603 05 38
peter.amundin@vgregion.se

Peter Amundin är Västra Götalandsregionens läkemedels- och hjälpmedelschef med hemvist på Koncernkontoret. Peter är chef för enheten Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel vars uppdrag är att samordna och leda det regionala arbetet med läkemedel, hjälpmedel och läkemedelsnära produkter. Målet är att säkra effektiva produkter till bästa pris för användning inom VGR.

Regionchefläkare

Marga Brisman
073-183 35 55
marga.brisman@vgregion.se

Marga Brisman är är legitimerad läkare, specialist i anestesi och intensivvård, Master of Public Health. Hon är även enhetschef, enhet patientsäkerhet samt pandemisamordnare.

Primärvård - Närhälsan

Jörgen Thorn
070 - 938 36 38
jorgen.thorn@vgregion.se

Jörgen Thorn är förvaltningschef för Närhälsan - Regionens egenregiverksamhet och verksamheterna som omfattas är vårdcentraler och rehabverksamheterna.

Primärvård - systemfrågor och privata vårdgivare

Marie Gustavsson
072-729 76 60
marie.e.gustavsson@vgregion.se

Marie Gustavsson är enhetschef för enheten primärvård på koncernstab beställning och produktionsstyrning av Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Hon är sakkunnig när det handlar om uppdrag, avtal, beställning och uppföljning av vårdgivare inom primärvård, både inom egenregi och privata utförare som vårdval vårdcentral, vårdval rehab, och privata vårdgivare med samverkansavtal.

Psykiatri

Lise-Lotte Risö Bergerlind
070-854 02 95
lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se

Lise-Lotte Risö Bergerlind är sakkunnig i alla områden inom psykiatrin samt psykisk ohälsa inom primärvården.

Tandvård

Ann-Charlotte Sundelin
070-55 34 991
ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Ann-Charlotte Sundelin är förvaltningschef för Folktandvården VGR och är sakkunnig inom hela tandvårdsområdet.

IT och IT-säkerhet

Ann-Marie Schaffrath
ann-marie.schaffrath@vgregion.se

Ann-Marie Schaffrath är digitaliseringsdirektör för VGR från och med 1 september 2020. Digitaliseringsdirektören ansvarar även för VGR IT med stöd av IT-chefen.

Richard Karlsson
072-202 55 13
richard.karlsson@vgregion.se

Richard Karlsson är IT-chef på VGR. Han leder, driver och ansvarar för utveckling, förvaltning, drift och support av VGR:s IT-tjänster.

Juridik

Lina Kolsmyr
072-210 32 83
lina.kolsmyr@vgregion.se

Lina Kolsmyr är VGR:s chefsjurist sedan 2012. Hon har en bred juridisk erfarenhet och kunskap om de juridiska frågor som VGR berörs av.

Oftast när VGR har ärenden med juridisk inriktning är det någon annan som är talesperson och juristerna är rådgivare. Vid direkta juridiska frågor kan Lina kontaktas, så kan hon hänvisa till mer specialiserad jurist vid behov.

Kultur

Katti Hoflin
072-503 43 13
katti.hoflin@vgregion.se

Katti Hoflin är kulturchef i Västra Götalandsregionen och är sakkunnig inom det regionala kulturområdet. Hon är utbildad inom humaniora, scenkonst och musik och har en MBA vid handelshögskolan i Stockholm.

Regional utveckling

Bredband och digitalisering

Eric Åkerlund
070-536 63 06
eric.akerlund@vgregion.se

Eric Åkerlund är samordnare av strategiska bredbandsfrågor mellan VGR, länsstyrelsen, kommuner, operatörer och organisationer. Leder arbetet med att nå de nationella och regionala bredbandsmålen. Administratör av det regionala bredbandsstödet till kommunerna.

Kollektivtrafik och infrastruktur

Ulrika Bokeberg
070-263 09 95
ulrika.bokeberg@vgregion.se

Ulrika Bokeberg är kollektivtrafik- och infrastrukturchef i VGR. Hon är ansvarig tjänsteperson för VGR:s uppdrag som kollektivtrafikmyndighet. Därtill ingår ansvaret för att bereda den Regionala transportinfrastrukturplanen som innefattar investeringar i framförallt regionala och kommunala vägnätet, motsvarande 6,5 miljarder kronor över en 12-årsperiod. Arbetet med regional fysisk planering och bredbandsutbyggnad i länet är också delar i uppdraget. Från 1 januari 2023 kliver hon av som chef och kommer då istället att arbeta med utvecklingsfrågor i den regionala utvecklingsstrategin 2030.

Max Falk
070-470 05 88
max.falk@vgregion.se

Max Falk är infrastrukturstrateg på Västra Götalandsregionen med uppdrag att hantera ett antal olika strategiska uppgifter inom infrastrukturområdet. Några exempel på uppgifter är framtagande av cykelstrategi, systemanalys och revidering av regional transportinfrastrukturplan. I rollen som infrastrukturstrateg ingår också att bevaka och ta fram underlag för att påverka utvecklingen av den nationella infrastrukturen inom länet.

Stadstrafik storgöteborg, Västtrafiks priser, sortiment och zonstruktur

Jörn Engström
070-349 75 58
jorn.engstrom@vgregion.se

Jörn Engström är kollektivtrafikstrateg med fokus på stadstrafiken i storgöteborg samt strategiska frågor kopplat till Västtrafiks priser, sortiment och zonstruktur. Han har bland annat lett arbetet med Målbild Koll2035, Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.

Mänskliga rättigheter, folkhälsa och social hållbarhet

Viveca Reimers
070-940 39 90
viveca.reimers@vgregion.se

Viveca Reimers är chef för avdelning Social hållbarhet. Hon är ansvarig tjänsteperson för regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter och för regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet. Avdelning Social hållbarhet skapar förutsättningar till ett hållbart Västra Götaland med fokus på ett jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. Viveca är även kontaktperson för Västra Götalandsregionens arbete med Agenda 2030.

Säkerhet och beredskap

Maria Fast
070-020 59 07
maria.t.fast@vgregion.se

Maria Fast är säkerhet- och beredskapschef i Västra Götalandsregionen sedan 2017. Bred kunskap och erfarenhet inom säkerhet och beredskapsområdet (avser huvudområdena verksamhetsskydd, krisberedskap, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och civilt försvar).


Senast uppdaterad: 2022-12-19 16:01