VGR pausar e-tjänsten Sök vård under sommaren

Publicerad:

Från och med den 1 juni 2023 pausar VGR invånarnas tillgång till e-tjänsten Sök vård för att öppna igen efter sommaren. Pionjärarbetet pausas eftersom vårdens resurser är extra ansträngda under sommaren.  

Västra Götalandsregionen startade i februari 2023 e-tjänsten Sök vård. Den infördes i liten skala för att VGR såg behov av att utvärdera och utveckla tjänsten i nära samverkan med leverantören. 1177 på telefon och Närhälsan Online har utgjort pionjärverksamheter i utvecklingsarbetet.  

E-tjänsten är en del i VGR:s nya invånarapp Vård och hälsa och ska bidra till rätt vård i rätt tid för patienten och effektivare användning av vårdens resurser. Appens övriga tjänster fortsätter att vara igång.

Utvärdering av pionjärverksamhet 

I enlighet med VGR:s riktlinjer för patientsäkerhetsarbete har pionjärverksamheterna löpande utvärderat hur e-tjänsten Sök vård fungerar samt hur VGR behöver organisera sig för att tjänsten både ska vara effektiv och patientsäker, och för att kunna förvalta och utveckla den långsiktigt.


Nu återstår arbetet med att summera slutsatserna av den första utvärderingen. Den ska ge underlag för rekommendationer om vilka justeringar som kan bli nödvändiga inför ett bredare införande.

– Vi har nu tillräckligt med data för detta steg i valideringen. Efter sommaren hoppas vi kunna öppna tjänsten utifrån hur arbetet med utvecklingen, förbättringsarbetet och resursfrågan har fortlöpt säger Jill Johansson, chef för 1177 på telefon i VGR. Jag är stolt över det gedigna arbete våra medarbetare har gjort för att våra invånare ska få en så användarvänlig tjänst som möjligt säger Jill.

– Utvärderingen av pionjären och valideringen av det medicinska innehållet är viktigt tillskott i förbättringsarbetet och vi ser fram emot slutsatserna, säger Erica Sandberg, programägare för Program patientportalen.

– Genom att pausa tjänsten ger vi både oss själva och leverantören tid att kraftsamla i vårt nära samarbete för att utveckla både e-tjänsten och våra arbetsprocesser, säger Erica Sandberg.

Varje symtombedömning kvalitetssäkras av sjuksköterska 

Varje gång en invånare har sökt vård i e-tjänsten har en sjuksköterska på 1177 på telefon chattat med patienten och kvalitetssäkrat de symtombedömningar systemet gjort innan råd och bedömning lämnas till invånaren. Det är ett tidskrävande arbete som har varit nödvändigt både för utvärderingen och för att kvalitetssäkra att varje patient får rätt bedömning. Under utvärderingen har det identifierats förbättringsområden gällande exempelvis prioritet att jobba vidare med.

På sikt är ambitionen att VGR ska erbjuda en e-tjänst som på egen hand kan bedöma invånarnas symtom och hänvisa dem till rätt vård i rätt tid eller ge egenvårdsråd.

Läs mer om e-tjänster i Vård och hälsa.

Läs mer om tjänsten Sök vård i VGRfokus.