Karin Holm Kaloczy slutar som direktör för Regionhälsan

Publicerad:
Leende kvinna med kort blont hår och svart skjorta.

Regionhälsans direktör, Karin Holm Kaloczy, har meddelat att hon slutar i Västra Götalandsregionen (VGR) senast den 15 februari 2024.

Karin Holm Kaloczy tillträdde som direktör för Regionhälsan i april 2019. Efter drygt fyra år väljer hon nu att lämna uppdraget.   

– Det var inget lätt beslut, för jag lämnar en organisation som jag är mycket stolt över. Tillsammans har vi lyckats bygga upp en ny förvaltning samtidigt som vi gått igenom en pandemi. Det gör man inte utan nyfikenhet, kraft och förmåga att se möjligheter och lösningar. Jag kommer att sakna den speciella energin och människorna här, men har kommit till en punkt där jag vill ha mer flexibilitet i livet, säger Karin Holm Kaloczy.. 

– Det är givetvis tråkigt att Karin Holm Kaloczy väljer att sluta hos oss. Regionhälsan omfattar flera viktiga verksamheter. Utmaningarna är desamma som inom övriga hälso- och sjukvården, där vi just nu har stort fokus på att skapa balans i ekonomin samtidigt som vi ger invånare och patienter trygg och god vård. Det handlar om att prioritera utefter de ekonomiska resurser som står till buds och anamma nya arbetssätt och gemensamma processer. Vi startar nu en rekryteringsprocess för att hitta den person som kan ta över Karins ledningsuppdrag och som kan bidra i den pågående omställningen av hälso- och sjukvården, säger regiondirektör Håkan Sandahl. 

Karin Holm Kaloczy stannar i VGR till senast den 15 februari. 

Detta är Regionhälsan

Regionhälsan hette tidigare Regiongemensam hälso- och sjukvård. Förvaltningen har genomgått förändringar de senaste åren och omfattar verksamheter som prehospital verksamhet, sjukvårdsapotek och hjälpmedel, hälso- och specialistsjukvård för barn och unga, barnmorskemottagningar och gynekologi, ungdomsmottagningar, PoUUI primär och nära vård samt flera expertenheter. Inom Regionhälsan finns också sjukvårdens larmcentral och 1177 (telefoni och webb.) 1900 av VGR:s medarbetare arbetar inom Regionhälsan. De finns vid 222 enheter på mer än 150 platser i hela Västra Götaland.