Regionfullmäktige 23 maj 2023

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 23 maj att utreda ett arbetssätt för att stoppa våld i familjen. Regionfullmäktige beslutade också att utreda hur de tak som byggs framöver kan ha flera funktioner. Båda besluten innebär att regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

Ökat samarbete stoppar våld i familjen – VGR vill se Islandsmodellen i hela länet 

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde att utreda hur Islandsmodellen kan införas i hela Västra Götaland. Modellen fångar upp drabbade och våldsverkare vid akuta våldshändelser i familjer med barn och används redan i Göteborg och Mölndal. Islandsmodellen handlar om att snabbt agera under de första 24 timmarna efter en våldshändelse då våldsoffer och även våldsutövare är mer mottagliga för att ta emot hjälp. Som namnet antyder har inspiration hämtats från Island och applicerats utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning. Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.  

Du kan läsa mer i VGRfokus artikel. 
 

VGR utreder hur tak kan ha flera funktioner 

Regionfullmäktige beslutade också att ge styrelsen för fastighet, stöd och service i uppdrag att utreda hur de tak som VGR bygger framöver ska vara så kallade aktiva tak. Ett aktivt tak kan till exempel vara tak som producerar el, som har gröna växter eller som är ytor för sociala aktiviteter. 

Det finns redan flera exempel inom VGR på genomförda eller planerade åtgärder där taken används på olika sätt. Aktiva tak ligger i linje med regionens mål att främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och även med styrelsen för fastighet, stöd och services ambitioner om att se taken som en del av utemiljön.  

Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.  
 
Alla beslut i korthet