Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Riktlinjer för textad video

Om varför textning är viktigt samt instruktioner för hur du laddar upp textning till filmklipp på olika plattformar.

Varför är det viktigt med textning?

Från september 2020 ska alla filmer, även de som publiceras för internt bruk, vara textade på svenska. Det är DOS-lagen (lagen om digital offentlig service) som har börjat gälla.

Att texta dina filmer gör att fler kan ta del av dem. I undertexterna kan du också inkludera beskrivningar av ljud som är viktiga för förståelsen av filmen. På så sätt underlättar du för personer med hörselnedsättning.

Om du vill veta mer om varför du ska texta filmer kan du läsa mer på  webbplatsen Vägledning för webbutveckling.

Subtitles och captions

På engelska är det skillnad på så kallade subtitles och captions. Subtitles är undertexter som innehåller den talade dialogen i filmen som text. De kan vara på det talade språket eller en översättning av språket. Captions innehåller dialogen i filmen som text, men innehåller även beskrivningar av ljud som är viktiga för att förstå handlingen i filmen. Dessa skrivs ofta inom parentes och kan se ut såhär: (Bil startar), (hostning) eller (Vatten droppar). Om det är flera personer som pratar samtidigt så inkluderas även personens namn i texten så att tittaren vet vem som pratar.

Gör captions när du gör undertexter. Det innebär att du textar filmens dialog, ljud och namn om det är flera personer som pratar. Det är viktigt för att personer med hörselnedsättning ska kunna ta del av filmen. Tänk också på att i sociala kanaler är det omkring 70 procent av användarna som inte har
ljud på. Då är textning minst lika viktigt.

Öppna och stängda undertexter

Öppna undertexter innebär att undertexterna finns inbrända i själva filmen så att alla kan se dem. Detta skiljer sig från stängda undertexter där användaren själv kan välja att slå på eller av undertexterna.
Webbriktlinjerna rekommenderar att använda stängda undertexter, så att användaren kan välja att slå på undertexter eller inte. På många videoplattformar kan man dessutom ha flera olika språk som stängda undertexter och då kan användaren välja vilket språk som undertexten ska vara på. På vissa plattformar kan du behöva använda öppna undertexter i alla fall, till exempel om filmen ska spelas upp automatiskt eller på en plattform där det inte går att välja undertexter, som till exempel Instagram. I sådana situationer är det bra att använda öppna undertexter och du lägger in undertexterna direkt i din film.

Placering av grafik i filmer

För att undertexterna ska synas tydligt är det viktigt att grafiska element i filmerna, som till exempel namnskyltar placeras på rätt ställe. Eftersom undertexterna oftast placeras i nedre delen av filmen behöver de grafiska elementen alltså placeras i den övre delen av filmrutan.

I många videospelare går storleken på undertexterna att skala upp och på Youtube kan användaren även flytta på undertexterna. Det gör att det är svårt att säga ett exakt mått på hur stor del av filmrutan som ska lämnas fri, eftersom undertexterna kan ta upp olika mycket plats beroende på
användarens inställningar. En bra riktlinje är att den nedre tredjedelen av filmfönstret ska lämnas fri för att inte blockeras av undertexter.

Om det är nödvändigt att använda större grafiska element som tar upp hela filmrutan kan det vara bra att tänka på att inte placera text eller viktig information i den nedre tredjedelen av det grafiska elementet.

Tips: Gör undertexterna sist av allt

När du har redigerat färdigt din film kan du börja med undertexterna. Det är viktigt att filmen är helt färdig när du skapar undertexter till den. Ändras filmen efter att du gjort undertexterna kommer undertexterna inte stämma överens med filmen. Om du måste redigera filmen i efterhand kommer
du alltså behöva skapa nya undertexter som stämmer överens med den nya versionen av filmen. Alltså, om du redigerar om filmen med ett två sekunders länge intro, kommer all text att förflyttas 2 sekunder igenom hela filmen.

Språket i undertexter

Språket i undertextning skiljer sig lite från vanligt skriftspråk. Det beror på att undertexter ska vara lätta att läsa för den som tittar på filmen. En undertext har en eller två rader och varje rad får innehålla max 42 tecken.

Läs gärna Moderskeppets grundläggande regler för undertextning som
guide innan du börjar texta.

Språket ska vara så korrekt som möjligt. Om du är osäker på stavning av ett ord kan du använda dig av Västra Götalandsregionens skrivhandledning och Språkrådets rekommendationer.

Förkortningar gör det svårare att hänga med i texten. Skriv därför ut förkortningar, även om ordet blir långt. I undantagsfall kan du skriva ut en förkortning om personen i filmen säger förkortningen:

Talad dialog:
“Jag jobbar i Västra Götalandsregionen” eller “Jag jobbar i VGR” 

Textning: Jag jobbar i Västra Götalandsregionen eller Jag jobbar i VGR

Dialogen i filmer innehåller ofta många utfyllnadsord som till exempel “liksom”, “typ”, “ju” eller “alltså”. Dessa ord tillför vanligtvis inget till förståelsen av meningen och därför kan du utelämna dem från undertexten.

Siffror i undertexter kan göra det svårare att förstå meningen. Grundregeln är att använda undvika att blanda siffror och textade summor. Du skriver också ut ålder, årtal, datum och klockslag med siffror. Läs gärna Moderskeppets rekommendationer om när du ska använda siffror och när du ska texta.

Undvik att använda tecken i undertexten. Tecken som symboliserar ett ord ska du skriva ut. Citattecken används då någon citerar någon annan i dialogen. Du behöver inte använda punkt efter att en mening tagit slut, börja istället en ny mening med stor bokstav. Frågetecken använder du när
någon ställer en fråga i dialogen för att symbolisera en fråga.

När det är fler än en person med i filmen som talar är det bra att skriva personens namn innan undertexten. Detta underlättar för personer med hörselnedsättning.

Talad dialog:
“Nu är det dags för kaffe”
“Återsamling efter kaffet”

Textning:
Per: Nu är det dags för kaffe
Anna: Återsamling efter kaffet

Om filmen innehåller ljud som är viktiga för att förstå handlingen i filmen ska du beskriva dem inom parentes med stor bokstav. Till exempel (Regnljud), (Vissling), (Spårvagn kör förbi). Det är svårt att avgöra vilka ljud som är relevanta, så därför kan det vara bra att inkludera så många beskrivningar av ljud som möjligt utan att det stör undertexterna av den talade dialogen. Ett annat sätt att se på saken är att försöka tänka igenom vilka ljud som är relevanta för att förstå sammanhanget. Om personen i filmen reagerar på tågvisslan, ska den finnas med, men kanske också regnljudet om de
finns där för att skapa en stämning i filmen.

Tänk: Är ljudet meningsbärande? Då ska det skrivas ut.

Skapa stängda undertexter till din film så att användaren själv kan välja om hen vill ha undertexter eller inte. På flera videoplattformar kan du ladda upp olika undertexter till samma film, vilket ger användaren möjlighet att använda undertexter på ett annat språk.

Skapa stängda undertexter

För att göra stängda undertexter behöver du skapa en SRT-fil. Det är viktigt att du skapar en SRT-fil när du gör undertexter. På så sätt slipper du flera olika versioner av samma film, vilket både gör det lättare för användaren att hitta filmen och filmen får en enhetlig visningsstatistik.

Tjänsten textamig.se

Textamig.se är en webbtjänst som skapar undertexterna åt dig. Det fungerar enkelt för filmer på svenska som inte innehåller andra viktiga ljud än dialog. Eftersom filen är en automatisk transkribering av talet i filmen behöver du läsa igenom texten och rätta vissa stavfel eller ord som uppfattats fel av programvaran. Tjänsten lämnar mycket att önska, så egentligen rekommenderar VGR inte att du använder den. 

 1. Ladda upp din färdiga film på en videoplattform, till exempel Vimeo.
 2. Kopiera länken till filmen och klistra in på textamig.se.
 3. Skriv in din e-postadress.
 4. Efter en liten stund kommer en SRT-fil till din mail. Ladda ner den till din dator.
 5. Du kan behöva redigera filen. Högerklicka och välj Öppna i textredigerare
 6. Läs igenom filen och rätta stavfel eller ord som uppfattats fel
 7. Klicka på Arkiv och välj Spara
 8. Du kan även använda amara.org för att redigera dina undertexter

Tänk på att det är lätt att missa fel i textningen. Kolla gärna på klippet tillsammans med undertexten och låt alltid en kollega läsa igenom undertexten. Om ditt klipp ligger på Youtube behöver klippet vara Olistat eller Offentligt för att textning ska fungera. Du behöver också tillåta inbäddning på andra webbplatser.

Tjänsten Amara.org

Med webbtjänsten Amara.org kan du manuellt skapa en SRT-fil och inkludera beskrivningar av viktiga ljud. Du kan också ladda upp en befintlig fil som du till exempel skapat med textamig.se. Skapa ett gratiskonto på amara.org för att använda tjänsten. Det kan ta ett tag att lära sig använda verktyget, men resultatet blir riktigt bra.

Du behöver ladda upp din färdiga film på en plattform som amara.org stödjer. Vimeo eller Youtube fungerar bra. Du kan inte använda Facebook för att texta filmer med amara.org.

 1. Ladda upp filmen på en videoplattform, till exempel Vimeo.
 2. Kopiera länken och klistra in på https://amara.org/en/videos/create/
 3. När filen är uppladdad, klicka på Lägg till nytt språk. Om du redan har en fil från textamig.se klickar du istället på Ladda upp direkt.
 4. Välj vilket språk som talas i filmen och vilket språk du gör undertexterna för
 5. Första steget heter Translate, där du skriver ner det du hör efter bästa förmåga. Du kan pausa filmen genom att klicka på Tab-tangenten på ditt skrivbord.
 6. När du skrivit ner det som sägs i filmen klickar du på Yes för att synka undertexterna med filmen.
 7. Kolla igenom filmen och använd upp och ner-pilarna på ditt tangentbord för att infoga texterna du skapat. Det gör inget om det inte blir exakt, du kan justera synkningen i efterhand.
 8. När du har synkat alla undertexter klickar du på Start Review. Nu kan du finjustera synkningen genom att dra i undertexterna.
 9. När du är klar klickar du på Publish.
 10. Du kan nu ladda ner en fil genom att klicka på download och sedan välja vilket format du vill ha. Välj SRT.
 11. Om du vill redigera undertexten du skapat klickar du på Edit Subtitles.

Ibland hämtas filen i ett format som slutar på .txt. Du behöver då högerklicka på filen, klicka på Visa info (på Mac) eller “(INFOGA)” på windows. Välj “namn och filtillägg” (på mac) eller “(infoga)” på
windows. Ta därefter bort ändelsen .txt från filen. Klicka på enter på tangentbordet. Då får du frågan om du vill behålla TXT eller byta till SRT. Välj byt till SRT.

Om ditt klipp ligger på Youtube behöver klippet vara Olistat eller Offentligt för att textning ska fungera. Du behöver också tillåta inbäddning på andra webbplatser.

Lägga till undertexter på en film i Vimeo

För att lägga in undertexter behöver du vara inloggad på Vimeo kontot där filmen är uppladdad.

 1. Klicka på filmen du vill lägga in undertexter på
 2. Klicka på Settings och sedan Distribution
 3. Klicka på Subtitles
 4. Klicka på + bredvid Subtitles and captions
 5. Välj vilket språk undertexterna är på
 6. Välj om det är Subtitles eller Captions du lägger upp.
 7. Klicka på Choose file och välj din SRT-fil från datorn. När filen är uppladdad ser du den under rubriken Subtitles and captions.
 8. För att den ska synas i din film behöver du klicka på knappen bredvid din uppladdade undertext.
 9. Klicka på Save.

Du kan ladda upp flera olika SRT-filer på Vimeo, till exempel översättningar på andra språk.

Lägga till undertexter på en film på Youtube

För att lägga till undertexter på Youtube behöver du vara inloggad på kontot där filmen är uppladdad.

 1. Klicka på filmen och gå in till inställningar
 2. Gå till Detaljerad information och välj Avancerat
 3. Klicka på LADDA UPP UNDERTEXTER
 4. Välj Med tidskod och klicka på Continue
 5. Ladda upp din SRT-fil
 6. Klicka på Spara.

Lägga till undertexter på en film på Facebook

För att lägga till undertexter på Facebook behöver du vara inloggad på kontot där filmen är uppladdad.

 1. Klicka på filmen
 2. Klicka på Redigera video.
 3. Klicka på Välj fil under rubriken Bildtexter
 4. Ladda upp din SRT-fil
 5. Klicka på Spara

Det går inte att ställa in så att undertexter är förinställda att vara påslagna på Vimeo eller Youtube. Däremot fortsätter undertexter att vara påslagna på alla filmer på Vimeo eller Youtube om en användare en gång har klickat på undertexter. Det vill säga, en användare behöver bara slå på undertexterna på en film, och sedan är undertexter påslagna när användaren kollar på nästa film.

Om filmen finns på Facebook kommer undertexterna automatiskt spelas upp då filmen visas utan ljud, till exempel när den spelas upp.

Du kan välja att göra det extra tydligt för tittaren att det finns undertexter tillgängliga. Detta gör du enklast genom att lägga till så kallade kort på videon.

Här följer instruktioner hur du lägger till kort på Vimeo. Du kan också lägga till information om att textning finns tillgängligt i beskrivningen av filmen på samtliga videoplattformar.

 1. Lägg till kort på Vimeo
 2. Leta upp filmen och klicka på Settings
 3. Klicka på Interaktion tools
 4. Välj During Video
 5. Välj Cards
 6. Skriv en rubrik, till exempel “Undertexter”
 7. Skriv en instruktion, till exempel “Klicka på CC och välj språk”
 8. Klicka på Save
 9. Om du vill redigera kortet klickar du på den lilla pennan bredvid kortet i menyn.
Profilbild av Lars Karlsson

Lars Karlsson

Innehållsansvarig för bild och video.
Jag ansvarar för bild och video här i Webbhandboken. Jag har också hand om stavfel och trasiga länkar.
Senast uppdaterad: 2021-10-28 08:13