Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informations­struktur, navigering och menyer

Riktlinjer och tips om informationsstruktur, navigering och menyer på webben.

Sidstruktur - Tre nivåer av sidor

En struktur på webben innebär att vissa sidor kommer att vara tänkta att bara passera, andra ska besökaren landa på. 

Startsida

En startsida finns för respektive webbplats. Syftet med en startsida är att ge besökaren en överblick över det viktigaste webbplatsen har att erbjuda. Det ställer krav på överblickbarhet, språk och hur ytan disponeras. Tänk också på att många besökare kommer till undersidor utan att passera startsidan, genom att de hittar sidan via en sökmotor eller via direktlänk till en underliggande sida. 

Genomgångssidor/gallerisidor

Genomgångssidor eller gallerisidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen mot det användarna vill göra. Innehållet på en genomgångssida ska därför ge en överblick av innehållet i avdelningen/ämnet, och orientera användarna vidare.

Här kan du också passa på att lyfta fram populärt innehåll som du vet att användare gärna vill komma åt. Men gör ett urval. All information är inte lika viktig.

Målsidor eller landningssidor

De här sidorna är de som du har den huvudsakliga informationen på. Det är här du vill att besökaren ska landa när den hittat informationen den söker. Slutstationen, om du så vill. När besökaren är här ska den ha hittat det den söker eller kunna genomföra en viss uppgift. I de allra flesta fall kommer besökaren direkt till denna sida via sökmotor, och det är därför kontaktinformation och liknande ska finnas på alla sidor. Du kan aldrig räkna med att en besökare går en viss väg genom webben.

De kontaktuppgifter du anger ska gå till någon som kan ge svar på innehållet. Det kan vara en person, men ange hellre en funktionsbrevlådeadress som har täckning året om.

Nivåer 

  • Menyn bör ha max 9 alternativ per nivå. Fler alternativ gör att mobila användare kan behöva scrolla för att se allt.
  • En menyhierarki får inte blir för djup. Efter max fyra nivåer i "vänstermenyn" bör den brytas, så att det blir en ny utgångspunkt.
  • När det finns behov av att använda mer än nio menyrubriker, så bör andra alternativ användas. Exempelvis en form av index eller innehållsförteckning som presenteras på en sida. En sådan innehållsförteckning ska då presenteras på lämpligt sätt för att ge bra överskådlighet. Exempel på metoder är att använda bokstavsordning eller kategorisering.

Navigering

Var konsekvent i navigation, struktur och utformning. Konsekvens är viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Menyer och sidhuvud ska ha samma placering och fungera på samma sätt på hela webbplatsen.

Länka inte direkt till andra webbplatser från vänster- eller toppmenyer, eller till helt andra delar av webbplatsen från vänstermenyn. Besökaren ska kunna förutse vad som händer vid klick på en rubrik i menyerna och förstå var hen hamnar. Förväntan och resultat ska stämma överens. 

Tips: 

Generellt gäller att du inte ska bygga en allt för djup menystruktur, alltså inte ha för många val i menyn. Det blir svårt att överblicka, särskilt i det mobila läget. Orsaken till detta är att vår hjärna klarar bara av att hålla ett begränsat antal alternativ i "arbetsminnet". En normal användare klarar av högst cirka 7-9 alternativ. Satsa i stället på att ordentligt gå igenom den information du tänker presentera och hitta lämpliga menyval som användaren begriper.

Kategorisera informationen på ett logiskt sätt. Tänk att informationshierarkin fungerar som en tratt, där de övergripande nivåerna har breda begrepp som kan innehålla lämpliga underkategorier. En sida längre ner i strukturen har mer detaljerade och konkreta begrepp. Använd begrepp som besökaren är bekant med.

Prioritera: Tänk på att du måste prioritera. Allt du vill presentera kan inte vara lika viktigt som allt annat. Kontaktuppgifter är till exempel viktigare än bakgrundsmaterial, och kan placeras högt upp. Det är informationsprioriteringen som styr var respektive information placeras på en sida eller i menyerna.

Rensa: Tänk på att webbarbete innebär inte bara att skapa nya sidor utan också att underhålla webbplatsen. Bara den information som användaren behöver ska finnas på webben, rensa regelbundet och ta bort information som enbart har ett internt intresse och gammal inaktuell information.

Senast uppdaterad: 2022-04-29 09:27