Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsa och vård

Välj i menyn för att ta del av rapporter, statistik och analyser fokuserade på olika ämneskategorier inom området.

Folkhälsa

Hälsa, hälsofrämjande vårdinsatser och hälsovård m.m.

Läkemedel

Antibiotika, läkemedel förskrivning, läkemedelskostnader, beroende framkallande medicin m.m.

Medicinsk kvalité

Uppföljning och utveckling av indikatorer inom specialiserad vård och primärvård samt uppföljningsindikatorer för patientsäkerhet

Sjukvårdsekonomi

Kostnad per patient (KPP), läkemedelskostnader, netto-kostnader för hälso- och sjukvård

Tandvård

Tandhälsa, kariesfrihet, barn- och ungdomstandvård, särskilt tandvårdsstöd m.m.

Uppfattning om vården

Befolkningens uppfattning om vården, patienters upplevelse av vården; förtroende, bemötande, delaktighet, tillgång m.m.

Hitta rapporter

Sortera på:

Rapportlista: Hälsa och vård

 • Resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016-2022.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Elin.arno@vgregion.se, mikael.kerfve@vgregion.se
  Format
  Infogram
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Elin Arnö och Mikael Kjerfve
  Projekt
  Hälso- och sjukvårdsbarometern
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  202e:11
  Ämnesområde
  Uppfattning om vården
 • Rapporten visar beräknade kostnader för vårdkontakter med olika huvuddiagnoser för Västra Götalandsregionens invånare.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Per.sjoli@vgregion.se, lisa.norrgren@vgregion.se
  Format
  .pbi
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Per Sjöli och Lisa Norrgren
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2022:49
  Ämnesområde
  Sjukvårdsekonomi, Vårdkonsumtion och sjukdomar
 • Regional benchmarking med fokus på ekonomisk utveckling och förutsättningar för densamma. Jämför Västsverige med ett antal andra framgångsrika regioner i Europa USA och Asien.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Tomas.ekberg@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning, Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Tomas Ekberg
  Projekt
  Trendanalys och omvärldsanalys
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:01
  Ämnesområde
  Ekonomi, Demokrati och samhällsservice, Kultur och fritid, Levnadsförhållanden, Miljö och natur, Näringsliv, Regionens utveckling, Trafik och infrastruktur, Utbildning och forskning, Välbefinnande, Demografi, Arbetsmarknad, Folkhälsa
 • Resultat från Hälsa på lika villkor 2022 visar att invånarna i Västra Götaland lever ett gott liv.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Allan.dale.recinos@vgregion.se
  Format
  Infogram
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Allan Dale Recinos
  Projekt
  Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:41
  Ämnesområde
  Folkhälsa
 • Rapporten utgör en uppföljning av tidigare undersökning av Äldres hälsa och vård i Västra Götaland som presenterades 2020 och fokuserar på HSN Norra sjukvårdsområde.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Emil.johansson@vgregion.se
  Format
  Infogram
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Emil Johansson
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:48
  Ämnesområde
  Medicinsk kvalitet, Tandvård, Folkhälsa
 • Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2022-2024

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  Format
  .pdf
  Kategori
  Hälsa och vård
  Publiceringsår
  2022
  Ämnesområde
  Läkemedel, Sjukvårdsekonomi
 • Vårdproduktionen i regionen redovisas för åren 2019 och 2021 per sjukhus/förvaltning, primärvårdsförvaltning respektive privat vård. Här redovisas även disponibla vårdplatser

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Mikael.kjerfve@vgregion.se
  Format
  .pbi
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Mikael Kjerfve
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:39
  Ämnesområde
  Vårdproduktion och vårdplatser, Folkhälsa
 • Rapporten beskriver hur arbetet med KPP går till i VGR.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Lars.levin@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Lars Levin
  Projekt
  KPP- kostnad per patient
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:37
  Ämnesområde
  Ekonomi, Sjukvårdsekonomi
 • Rapporten ger en beskrivning av hur andelen av befolkningen med ett antal relativt vanligt förekommande sjukdomstillstånd förändrats över tid i Västra Götalandsregionen.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Mikael.kerfve@vgregion.se
  Format
  .pbi
  Kategori
  Hälsa och vård
  Kontaktperson
  Mikael Kerfve
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:34
  Ämnesområde
  Folkhälsa
 • Rapporten redovisar regionala indikatorer inom de regiongemensamma insatsområdena med regionala mål. Indikatorerna beskrivs i patientsäkerhetsplanen 2022.

  Ansvarig
  Regional vårdanalys
  E-post
  Agneta.resare@vgregion.se
  Format
  .pbi
  Kategori
  Hälsa och vård
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:22
  Ämnesområde
  Medicinsk kvalitet, Folkhälsa
 1. Föregående
 2. Nästa

Anneli Torstensson

Samordnare
Webbansvarig Statistik- och analysportalen

Senast uppdaterad: 2023-09-05 16:21