Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För AT-läkare

Föreläsningsschema AT Våren 2023

Tisdagen den 17 januari- OBS! Tiden!

”Astma/KOL och allergi”

Medverkande: Emma Ottered och Synnove Alves

Plats: Knistad Herrgård, Knistad 8, Skövde

Tid 8.30-11.30


Tisdagen den 7 februari -Heldag

 “Geriatrik och pediatrik i primärvården”

 Medverkande: Torun Bergdahl och Ulla Andin

Plats: Skara Konsthotell (Gamla Jula), Vilangatan 4, Skara

Tid: Kl. 08.30 – 16.30


Tisdagen den 21 mars - Heldag

 “Kardiovaskulär prevention och diabetes” och ”Ögonsjukdomar i primärvården”

Medverkande: Klas Fellbrant och Margareta Hellgren. Nina Vallendin och Magdalena Ekfjorden

Plats: Konferenslokal Billingen, Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde

Tid: Kl. 8.30 - 16.30
 

Tisdagen den 18 april

 ”Underlivet i öppenvården”

Medverkande: Malin Pasanen och Mårten Sjödell

Plats: Knistad Herrgård, Knistad 8, Skövde

Tid: Kl. 13.30 – 16.30


Tisdagen den 16 maj - Heldag

”ÖNH i primärvården” och ”Att göra fel”

Medverkande: Joel Hansfeldt och Behzad Talebi. Kajsa Yassin Kassab och Klas Fellbrant 

Plats: Billingen Regionens hus, Stationsgatan 3, Skövde.

Tid: 8.30-16.30


Tisdagen den 13 juni

”STRAMA”

 Medverkande: Maria Hess

Plats: Samlingssalen, Sjukhuset i Lidköping, Mellbygatan 3

Tid: Kl. 13.30-16.30

Om du inte har möjlighet att delta vänligen anmäl det till din studierektor.
Välkomna!

Joakim von Börtzell-Szuch                       Lisa Lidholm
joali14@vgregion.se                               lisa.lidholm@vgregion.se

 

 

 

Information angående vårdcentralsplacering under AT i Skaraborg

Introduktion
AT-placeringen startar med några dagars introduktion. Då du blir visad runt, introduceras i vårdcentralens journalsystem samt lokala rutiner och PM. Du får också inblick i sköterskemottagningar och sitter med handledare eller andra kollegor på ett par patienter för att fånga upp sådant som är specifikt för handläggning på en vårdcentral. Du börjar handlägga en del egna patienter som ett sätt att komma in i arbetet och vänja dig vid journalsystemen.

Mottagning
Du kommer under vårdcentralsplaceringen träffa en blandning av patienter med kroniska och akuta åkommor. Initialt har du 60 minuters besökstid per patient. I samråd med handledare och schemaläggare ska det successivt kortas till 40 respektive 30 minuter. Det är viktigt att du kommunicerar med din handledare eller schemaläggaren kring besökstiderna.

Handledning
Under hela vårdcentralsplaceringen har du handledning 1 timme/vecka med din personliga handledare. Din handledare är en specialist i allmänmedicin eller ST-läkare på andra halvan av sin ST. Vid vardagshandledningen under det kliniska arbetet kan du naturligtvis även vända dig till andra kollegor. En del vårdcentraler har en bestämd handledningsläkare tillgänglig.

Auskultation
Vårdcentralen ansvarar för att schemalägga auskultationer på BVC, äldreboende och sköterskebaserade mottagningar etc.
För den som känner behov av att repetera undersökningsteknik inom ÖNH, ögon och gyn finns möjlighet att auskultera på dessa kliniker. Du kan auskultera max 2 dagar på respektive klinik och totalt kan 3 dagar användas till detta ändamål. I samråd med din handledare kontaktar du själv studierektorn på respektive klinik och bokar i god tid in det i ditt schema. Kontaktuppgifter finns på skaraborgsdoktor.nu

Administration
Avsatt tid för administration är minst 4 timmar/vecka. Skulle du inte hinna med din administration på den tid du fått avsatt ska du ta upp det med din handledare.

Studietid
Avsatt tid för egna studier som bedrivs på vårdcentralen är 4 timmar/vecka, för det mesta är tisdag eftermiddag avsatt, men vårdcentralerna kan byta tid för studieeftermiddagen utifrån arbetsplatsens behov. En tisdagseftermiddag eller heldag per månad ska du delta i AT-utbildningar, det är föreläsningar som berör för primärvården relevanta områden. Föreläsningsschema finns på skaraborgsdoktor.nu. Meddela i god tid, schemaläggare för att planera in det i schemat. Meddela också schemaläggaren när det är AT-lunch och om du deltar i AT-rådet så att det kan avsättas tid för de aktiviteterna. Den vecka då AT-föreläsning eller auskultation på annan klinik infaller räknas det som studietid.

Jourcentralen/Närakuten
Du arbetar under 2-6 tillfällen på jourcentralen tillsammans med erfaren kollega. Det utgår ingen extra ersättning vid dessa tillfällen, utan istället ska förskjuten arbetstid användas (13.00-21.00).

AT-tenta
AT-tentan infaller under vårdcentralsplaceringen. Förutom tentadagen har du rätt till två dagars betald inläsningstid.

Sit-in
Du behöver göra sit-in med annan kollega än din handledare innan AT-tentan. Vi rekommenderar också att någon gång under vårdcentralsplaceringen göra sit-in med din handledare för att få möjlighet till ytterligare feedback och slipa konsultationstekniken.

Läkarmöten/internutbildning
Du deltar i de möten och utbildningar som finns på vårdcentralen.

Frånvaro
För att uppfylla kraven för godkänd placering ska planerad frånvaro, såsom semester och planerade kurser, inte överstiga 5 veckor. Skulle du av andra skäl såsom sjukdom få högre frånvaro sker en individuell bedömning om huruvida en förlängning av din placering är nödvändig.

Övrigt
Målbeskrivningen för AT hittar du på socialstyrelsens hemsida. Synpunkter på din vårdcentralsplacering diskuterar du med din handledare, vårdcentralchef eller din studierektor.

 

Lisa Lidholm, Kajsa Yassin Kassab & Klas Fellbrant
Övergripande studierektor i primärvården
lisa.lidholm@vgregion.se
kajsa.yassinkassab@brackediakoni.se
klas.fellbrant@vgregion.se

 

Checklista

 


Senast uppdaterad: 2022-01-28 09:50