Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalt öppet hus: Medicinavdelningar 7 och 8

Är du intresserad av att jobba hos oss? Här kan du se film och läsa mer om hur det är att jobba på medicinavdelningarna 7 och 8 på Kungälvs sjukhus.

Välkommen till medicinavdelningarna 7 och 8

Medicinavdelning 7 är en allmänmedicinsk avdelning med inriktning mot hjärtinfarkt, hjärtsvikt och lungsjukdomar.

Här vårdas patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Vi vårdar patienter inför och efter pacemakerinläggning, kranskärlsröntgen och by-pass-operationer. Även patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom och patienter som behöver utredas för olika medicinska diagnoser har sin hemavdelning hos oss.

Både avdelning 7 och 8 har vardera 28 vårdplatser fördelade på fyra vårdlag. På avdelningarna har vi ett nära samarbete med alla professioner, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ronden genomförs på en expedition tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare. Patienter välkomnas att ha en närstående med vid ronden, om de vill.

Att jobba på medicinavdelning 7

Avdelning 7 är en medicinavdelning med kardiologisk inriktning. Idag har vi 28 vårdplatser med framförallt hjärt-och lungpatienter. Planen är dock att vi ska göra om 7 av platserna till HIA-platser och ha 21 kardiologiska vårdplatser med telemetrimöjlighet.

Vi finns på plan 5 i den nya vårdbyggnaden på Kungälvs sjukhus och avdelningen är uppbyggd i fyra sektioner/team med sju platser på varje team. På teamen jobbar vi i parvård, en sjuksköterska tillsammans med en undersköterska. Vi har även ett tätt samarbete med läkarna på avdelningen som hos oss är kardiologer.

De vanligaste diagnoserna är akut koronart syndrom, AKS, vilket innefattar icke ST-höjningsinfarkt och instabil angina. Dessa patienter övervakas med telemetri och utreds ofta vidare med en kranskärlsröngen och eventuell PCI. Dessa undersökningar görs på Sahlgrenska så vi samarbetar med de kardiologiska avdelningarna på Sahlgrenska.

Vi har även en del lungpatienter som behöver andningshjälp på grund av låg syremättnad eller koldioxidretention. Dessa patienter behandlar vi med hjälp av Optiflow, CPAP eller Bi-pap.

För att skapa de sju nya HIA-platserna, där vi kan vårda svårt sjuka patienter som inte behöver ligga på IVA, har vi påbörjat ett arbete med kompetensutveckling för våra sjuksköterskor och undersköterskor. Detta arbete kommer fortsätta och intensifieras när vi närmar oss startdatum.

Om du tycker att detta verkar intressant är du varmt välkommen att höra av dig!

Avdelning 8 är en allmänmedicinsk avdelning med inriktning hematologi, gatroenterologi, hepatologi endokrin/diabetes och hjärtarytmier.

Vi vårdar patienter med blodsjukdomar, diabetes, hormonsjukdomar, mag- och leversjukdomar och arytmier. Vi har även patienter med hjärt- och kärlsjukdomar samt patienter som ska utredas för olika medicinska diagnoser.

Både avdelning 7 och 8 har vardera 28 vårdplatser fördelade på fyra vårdlag. På avdelningarna har vi ett nära samarbete med alla professioner, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ronden genomförs på en expedition tillsammans med sjuksköterska, undersköterska och läkare. Patienter välkomnas att ha en närstående med vid ronden, om de vill.

Att jobba på medicinavdelning 8

Våra huvudsakliga diagnosgrupper är hematologi, gastroenterologi/hepatologi, diabetes/endokrinologi och hjärtartymier. På en allmänmedicinsk avdelning på ett mindre sjukhus möter man därtill alla tänkbara andra diagnoser och tillstånd. Det är just detta vi tycker är så roligt med att jobba på vår avdelning och området medicin – man utvecklas ständigt både när det gäller medicintekniska moment samt att den teoretiska kompetensen ökar kontinuerligt. Man får räkna med att hela tiden ställas inför nya utmaningar.

Vi jobbar i team med sjuksköterska, undersköterska och läkare närmast patienten. Utöver dessa professioner har vi tätt samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister, diabetessköterskor med flera. Vi har även samarbete med den medicinska dagvården där flertalet hematologiska och gastro/hepatologiska patienter följs.

Alla patienter har eget rum, vilket gör att vi kan arbeta med patientens autonomi i fokus och lättare kunna uppfylla kraven på sekretess i samband med rond och andra samtal. Vi bedriver en patientcentrerad vård och vårt rondsystem är uppbyggt med patienten i centrum. 

Våra patienter har behov av akutvård. Vårdtiderna varierar från några dygn till flera veckor. Många av våra patienter har kroniska sjukdomar vilket gör att vi ibland följer en och samma patient under flera år. Detta bidrar till att vi får en inblick i människan bakom diagnosen och vi lär ibland känna patienten mycket väl.

Om du blivit nyfiken på oss och vill bli en i vårat gäng hör gärna av dig till oss!

Charlotta Karlsson

Vårdenhetschef avdelning 7
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Mollqvist

Vårdenhetschef avdelning 7
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sara Nyman

Vårdenhetschef avdelning 8
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Skalsky

Vårdenhetschef avdelning 8
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-02-15 17:51