Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalt öppet hus: kirurgiavdelning 2

Är du intresserad av att jobba hos oss? Här kan du se film och läsa mer om hur det är att jobba på kirurgiavdelning 2 på Kungälvs sjukhus.

Välkommen till kirurgiavdelning 2

Vill du se undertexter? Klicka på symbolen [CC] i nedre högra hörnet av filmfönstret och välj svenska.

Avdelning 2 är en allmänkirurgisk vårdavdelning som tar emot patienter som behöver akut eller planerad kirurgisk vård.

Vi utreder och behandlar patienter med sjukdomar i mag- och tarmkanalen, sköldkörteln eller bisköldkörtlarna. Vi arbetar också med malignitetsutredningar och palliativ vård.

Avdelningen har 25 vårdplatser och vi arbetar i vårdlag.

Att arbeta på kirurgiavdelning 2

Kirurgavdelning 2 är en allmänkirurgisk vårdavdelning. Vi utreder och behandlar främst patienter med sjukdomar i mag- och tarmkanalen. Vi behandlar också patienter med urologiska åkommor. Flertalet av våra patienter blir inlagda för planerad kirurgi, men de kan även bli inlagda från akutmottagningen för observation och eventuell akut operation.

Sedan januari 2020 arbetar vi i nya moderna lokaler i nya Kungälvs sjukhus. Avdelningen har totalt 28 vårdplatser fördelat på fyra sektioner. På varje sektion arbetar en sjuksköterska tillsammans med en till två undersköterskor, dagtid finns även en läkare på plats.

Som nyanställd sjuksköterska får du individanpassad bredvid gång beroende på tidigare erfarenhet. Som ett handlednings instrument används en checklista som du och din handledare följer. På vår avdelning har vi även en sjuksköterska som dels är anställd för att vara mentor för nyanställda sjuksköterskor men också är specialistsjuksköterska i palliativ vård.

För att fortlöpande kunna utvärdera din introduktion kommer du att ha uppföljningssamtal. Efter att du avslutat introduktionen och jobbat självständigt ett tag kommer ytterligare samtal äga rum. Det är vårdenhetschefen eller mentorsjuksköterskan som ansvarar för att dessa samtal äger rum.

Vid utredning och ingrepp konstateras ofta att patienten har en tumörsjukdom. Många ingrepp är kurativa och patienten kommer hem och mår väl, men en del av våra patienter får en mer dyster prognos då det exempelvis är en spridd cancersjukdom.

Vårdens inriktning blir då palliativ och målet blir att se till att patienten får bästa tänkbara vård och livskvalitet fram till sin död. Här är en viktig del för dig som sjuksköterska att medverka till att också närstående blir delaktiga.

På avdelningen har vi olika typer av patienter som dels vårdas pre- post-operativt samt patienter i olika skeden av palliativ vård. Det innebär att du får mycket kunskap i medicinteknik, men även får övas i att se helhetsbilden av varje patient, såväl fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Som sjuksköterska är arbetet varierande och du får därigenom stora möjligheter att utöva och utvecklas i dín profession.

Då en stor del av våra patienter är i såväl tidigt som senare palliativt skede, har vi en palliativ rond en gång i veckan, då flera olika yrkeskategorier och team samverkar för att patienter med svåra symtom och/eller komplex situation skall få bästa möjliga vård.

På en kirurgisk avdelning ges många läkemedel intravenöst, subkutant men även intramuskulärt. Vi handhar mycket infusioner i form av dropp, TPN, antibiotika, blodkomponenter och läkemedelstillsatser som vi ger som infusion.

Vi arbetar ofta med avancerad smärtlindring och du kommer komma i kontakt med smärtpumpar av olika slag.

Vi utreder patienten genom provtagning och förbereder patienten inför olika undersökningar. Vi behandlar patienten på avdelningen och du får som sjuksköterska använda din kompetens genom fria händer när det kommer till symtomlindring och liknande. Samarbete med smärtteamet och det palliativa teamet finns också som stöd och råd vid symtomlindring.

Vi samordnar och planerar inför att patienten ska få komma hem eller till annan instans. Eftersom patienterna ofta är svårt sjuka är teamarbete en stor del i ditt arbete.

Hos oss är det viktigt att se styrkan i teamet att vi är många olika personalkategorier med olika personligheter som tillsammans samverkar för en så optimal vård som möjligt.

Hoppas du är vill bli en del i vårt team!

Jobba på kirurgiavdelning 2


Senast uppdaterad: 2023-01-26 12:14