Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiatriavdelning 9

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - söndag
dygnet runt

Växeltelefon

Öppettider

måndag - söndag
dygnet runt

Besökstider

måndag - söndag
13:00 - 19:00

Besöksadress

Lasarettsgatan 1
442 41 Kungälv

Läs mer

Psykiatriavdelning 9 är inriktad mot psykosvård samt vård för olika allmänpsykiatriska tillstånd. Avdelningen har 16 vårdplatser samt två vårdplatser för brukarstyrd inläggning.

Avdelningen har ett ansvar för att påbörja identifiering, utredning, diagnostisering och behandling av psykossjukdom och eventuell annan psykisk samsjuklighet.

Arbetet bedrivs i enlighet med nationella riktlinjer och utifrån lokala planer för samverkan. Vi eftersträvar en individanpassad vård och en hög grad av delaktighet där patientens vårdplan är ett styrande dokument. Vi vill gärna involvera anhöriga och närstående i vården och beaktar alltid eventuella barns behov av stöd eller andra insatser.

Arbetet sker i samverkan med vårdgrannar, socialtjänst och socialmedicinska mottagningar.

Din vistelse hos oss

Du kommer att tilldelas ett omvårdnadsteam bestående av minst en sjuksköterska och två skötare. Tillsammans kommer ni att formulera en vårdplan med målsättning för vården på avdelningen. Denna revideras under vårdtiden. Du får också ett strukturerat dags- och veckoprogram med morgonsamling och schemalagda aktiviteter liksom inbokade samtal med kontaktpersoner. Du kommer att få en pärm där du kan följa din vård och få information.

 • Adekvat läkemedelsbehandling. Denna diskuteras på läkarsamtal. Eventuella önskemål kan tas upp med kontaktpersoner i förväg. 
 • Regelbunden provtagning och skattningar enligt avdelningens riktlinjer. 
 • Samtal med överläkare minst en gång i veckan.
 • Individuellt anpassad behandling avseende eventuell kontakt med arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast eller socionom.
 • Möjlighet att träffa klinikens barnombud.
 • Anhöriga kommer erbjudas samtal för stöd och information.
 • Minderåriga barn kommer erbjudas stöd och information.
 • Samplanering sker med eventuell öppenvård, primärvård eller kommunala insatser/socialtjänst. Om det är aktuellt kommer avdelningen att kalla till vårdplanering där en samordnad individuell plan kommer att skrivas.
 • Uppföljning sker med tidigare etablerad kontakt.

På avdelningen finns det möjlighet att delta i aktivitetsgrupper såsom grupp för ångesthantering, aktivitetsgrupp, föräldragrupp eller grupp för promenad och styrketräning. Du har också möjlighet att boka tid i ett lugnt rum på avdelningen.

Checklista inför din vistelse

 • Det är bra om du i förväg bestämmer vilka som kan besöka dig under din vårdtid.
 • Läkare bedömer om hur och när det är lämpligt att du kan gå ut på egen hand. I början av vårdtiden vill vi oftast att du är kvar på avdelningen och om du går ut att du har personal med dig.
 • Du kan komma att behöva dela rum.
 • Egna läkemedel tas om hand vid inskrivningen.
 • Våld, hot och skadegörelse är förbjudet liksom bruk av alkohol och droger.

Vi som arbetar här

Vården bedrivs i kontaktmannateam med sjuksköterskor, skötare och läkare. Syftet med att arbeta på det här sättet är att ge trygghet och kontinuitet i omhändertagandet. Miljön på avdelningen ska vara lugn.

Avdelningen har tillgång till heldygnsvårdens resursenhet som består av arbetsterapeut, psykologer, fysioterapeut, fysioterapeutassistent och socionomer. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Jenny Kullman, vårdenhetschef
Tfn 0303-984 07
E-post: jenny.kullman@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-03-23 08:40