Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Viktigt med rörelse för den som är sjuk

Vikten av att röra på sig för att må bra är allmänt känd. Även för den som är sjuk är det av yttersta vikt att komma upp från sängläget och röra på sig. För att sätta fokus på frågan arrangeras på sjukhuset tre inspirationsdagar för personalen om mobilisering och andning.

Att bli sängliggande som sjuk är förknippat med många risker. Lungorna blir dåligt ventilerade vilket ger sammanfallna lungblåsor och syresättningen blir sämre; något som i värsta fall kan leda till lunginflammation. Man riskerar även att tappa muskelkraft, få sämre tarmfunktion samt att den psykiska hälsan försämras.

Idén till inspirationsdagarna uppkom i höstas när Elisabeth Appenborg och Johanna Kloo på sjukhusets intensivvårdsavdelning träffade kollegor på vårdavdelningarna för att diskutera mobilisering och andningsvård. Tillsammans konstaterade de att man med ökad medvetenhet om frågorna skulle kunna bli än bättre på att motivera patienterna till mobilisering.

– När man kommer i upprätt läge – att sitta, stå eller gå i stället för att ligga ned – så ökar lungvolymen och man får mer kraft att andas djupare och att hosta upp slem, förklarar Elisabeth Appenborg. Att mobilisera är egentligen lika viktigt som att dela ut läkemedel.

Rörelse ger bättre andning

Att andningen fungerar bra är centralt för kroppens syresättning. För den som kan vara uppe och röra sig blir andningen per automatik bättre, men för dem som inte kan, finns det olika hjälpmedel att ta till.

– Patienten kan andningsträna genom att använda pep-pipa, säger Johanna Kloo. Den ger ett motstånd när man andas ut, vilket ger en tryckökning i lungorna och minskar risken för sammanfallna, dåligt uppblåsta lungblåsor.

Under inspirationsdagarna kommer det att finnas personer på plats som visar och demonstrerar olika hjälpmedel, och medarbetarna kommer bl.a. att kunna testa både pep-pipan och hur det är att ”sängcykla”.

– Sängcykling är något som nästan alla sängliggande patienter kan göra, säger Elisabeth. Eftersom sängcykeln har en liten motor kan även medvetandesänkta och sövda patienter sängcykla och på så sätt få rörelse i kroppen.

Sängcykling – ett positivt minne för IVA-patienter

Sängcykling har använts under många år på IVA. När patienter gör återbesök på avdelningen lyfter de ofta fram cyklingen som något man kommer ihåg och som varit mycket positivt under vårdtiden.

– Det är väldigt roligt att arbeta med mobilisering och andning i ett sådant här sjukhusövergripande sammanhang, konstaterar Johanna. Det är ett patientnära arbete som gagnar patienterna i allra högsta grad och ökar patientsäkerheten.

Senast uppdaterad: 2017-02-24 11:24