Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt samarbete fångar upp cancerpatienters frågor om sexualitet

Vårdenhetscheferna Anna Wängborg och Ann Bjurén Klangh.

Att få en cancerdiagnos ställer saker och ting på sin spets. I det skedet är kanske inte sexualiteten en primär fråga, men efter ett tag kan de frågorna bli viktiga för patienten att få prata om och ibland få hjälp med.

På kirurg-/ortopedmottagningen och den kirurgiska dagvårdsenheten, som bl.a. träffar patienter med prostatacancer, tjocktarmscancer och urinblåsecancer, har man sedan ett halvår tillbaka samarbetat med gynekologimottagningen för att bättre kunna adressera patienternas frågor och lotsa dem vidare i den mån det behövs.

– Vi fick upp ögonen för den här frågan när vi i vintras hade besök av representanter från regionalt cancercentrum, säger Ann Bjurén Klangh som är vårdenhetschef på kirurg-/ortopedmottagningen. De frågade oss om våra patienter hade tillgång till sexolog.

Sexologisk kompetens på nära håll

Efter att ha funderat närmare på saken tog man kontakt med gynekologimottagningen för att få lite vägledning i frågan. Det visade sig vara rätt väg att gå:

– Vi har mycket sexologisk kompetens hos oss – både vad gäller kvinnors och mäns sexualitet, säger Anna Wängborg, vårdenhetschef på gynekologimottagningen. Så vi träffade sjuksköterskorna och undersköterskorna på dagvårdsenheten och kirurg-/ortopedmottagningen för att berätta om vad vi gör och kan.

Både cancersjukdomen som sådan och behandlingen kan påverka sexualiteten, psykologiskt och fysiskt. Cytostatikabehandling kan t.ex. påverka slemhinnorna och vissa ingrepp gör att kroppen förändras. Trots detta är sexualiteten ett ämne som kan vara svårt både för patienter och vården att ta upp.

– Generellt kan man säga att cancerpatienter upplever att man inte får prata om de här frågorna med vården, men de flesta vill prata om det, säger Anna Wängborg. Jag tror att det är därför som många patienter tar upp de här frågorna när de är på väg ut, lite i förbifarten. Det är viktigt att vi i vården fångar upp det.

Patienterna kan snabbt få svar på sina frågor

I det samarbete som dagvården och mottagningarna inlett har gynekologimottagningen bistått med tips och verktyg för hur man som personal kan ta upp frågor om sexualitet. Det faktum att man nu också kan hänvisa patienten till exempelvis en telefonkontakt eller ett besök på gynekologimottagningen underlättar. Mottagningarna behöver inte skicka remisser till varandra vilket gör att hanteringen blir enkel och patienterna snabbt kan få svar på sina frågor. Under våren har i snitt en patient per vecka hört av sig till gynekologimottagningen till följd av samarbetet.

– Vi har också tittat närmare på den information vi ger patienterna, säger Ann Bjurén Klangh. Ibland kan det nog vara så att den triggar igång en del frågor som vi inte besvarar. Vi såg till exempel att vi har en information om cytostatikabehandling där det står att man ska använda kondom, men det framgår inte varför. Det är klart att det väcker frågor hos patienten.

Utvecklande att jobba över mottagningsgränserna

Både Ann och Anna konstaterar att det nya samarbetet upplevs som mycket positivt av medarbetarna.

– Många tycker att det här är en rolig vidareutveckling av sitt mottagnings- arbete, säger Anna. Det är väldigt roligt, konstruktivt och stimulerande att jobba över mottagningsgränserna på det här sättet.

– Jag tycker verkligen att vi kan se vinsterna av samarbetet – för patientens skull, säger Ann.

Senast uppdaterad: 2018-06-25 15:45