Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapslyft för att bättre möta kvinnors individuella behov

I förra veckan landade en tidig julklapp hos gynekologimottagningen: man beviljades 500 000 kronor för att fördjupa kompetensen om kvinnors sexuella hälsa genom hela livet oavsett kulturell bakgrund eller socioekonomisk tillhörighet.

– Kvinnor från andra kulturer är en patientgrupp där vi känner oss otillräckliga i dag och därför sökte vi pengar för den här kompetenshöjningen, säger Anna Wängborg, vårdenhetschef på mottagningen.

Det ekonomiska tillskottet kommer att användas till utbildningsinsatser i olika former. En sådan utbildning är samtalsmetoden ”Förstå mig rätt”, som Kunskapscentrum för jämlik vård tagit fram. Den är inspirerad av teach back-metoden och innebär att både personalen och patienten återberättar varandras budskap, i syfte att minska missförstånd.

– Ibland är vi noga med att kontrollera att patienten förstår vad vi har sagt, men glömmer av att säkra att vi själva faktiskt har förstått vad patienten menat, säger Anna.

Man planerar också att genomföra en utbildning om telefonrådgivning och kulturkrockar, samt föreläsningar med vidhängande workshops för att kunna diskutera olika fall och scenarier på ett strukturerat sätt.

Medel till kunskapslyft

  • Sveriges kommuner och landsting har till landstingen fördelat pengar till bl.a. kunskapslyft för personal inom kvinno- och förlossningsvård.
  • Efter ansökan fördelade VGR 500 000 kr vardera till gynekologimottagningen på Kungälvs sjukhus samt till kvinnokliniken på NÄL.
Senast uppdaterad: 2018-12-21 13:28