Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Högsbo närsjukhus - tillsammans för en vård i framkant

Högsbo närsjukhus

Besök sjukhusets webbplats

Nu rustar vi för framtiden! I slutet av 2023 kommer ett nytt närsjukhus att stå klart i Högsbo, Göteborg. Det nya sjukhuset kommer att ersätta Frölunda specialistsjukhus verksamhet.

Det nya sjukhuset blir en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborg. Patienterna kommer att erbjudas ett brett utbud av olika specialistinriktningar inom vuxen- och barnsjukvård i toppmoderna lokaler med den senaste utrustningen. Det kommer att finnas ett dagkirurgiskt center med nio operationssalar samt övervaknings- och uppvakningsenhet. 

Det nya sjukhuset kommer att ha stort fokus på personcentrerad vård (där patienten är medaktör), hög patientsäkerhet och digitala vårdformer. 

Här under kan du se korta filmer om Högsbo närsjukhus. 

Välkommen till Högsbo närsjukhus

 

Följ @hogsbo_narsjukhus på instagram, under resan mot dagen när vi tar emot våra första patienter!

På Högsbo närsjukhus kommer vi att jobba med nya arbetssätt. Modern vård, digitalt fokus och patienten i centrum. Här berättar några av medarbetarna på Frölunda specialistsjukhus hur de tänker kring att flytta till och börja jobba på det nya sjukhuset.

Monika Beiring, barnsjuksköterska på Frölunda specialistsjukhus, svarar på frågan "Varför ska man välja nya Högsbo närsjukhus som arbetsplats?"

 

Sofia Boije, undersköterska på Frölunda specialistsjukhus, svarar på frågan "Hur skulle du beskriva kulturen på Frölunda specialistsjukhus/nya Högsbo närsjukhus?".

 

Louise Lundgren, sjuksköterska Frölunda specialistsjukhus, svarar på frågan "Vad tycker du är intressant med Högsbo närsjukhus som arbetsplats?".

 

 

Ann-Catrine Olander, undersköterska Frölunda specialistsjukhus, svarar på frågan "Vad tycker du är intressant med Högsbo närsjukhus som arbetsplats?".

Högsbo närsjukhus ska stå för nytänkande och innovation, med stort fokus på personcentrerad vård, hög patientsäkerhet och digitala vårdformer. Det ska vara ett smart sjukhus. Men vad är det?

(Illustrationer: Sweco architects)

 

Gunilla Andersson, vårdenhetschef, berättar om hur vi tänker kring smart sjukhus och sjukhusets mottagningsrum.

 

Marie Tauson, vårdenhetschef, berättar om hur vi tänker kring smart sjukhus och patientens integritet.

 

Merima Becic, strateg och projektledare, berättar om hur vi tänker kring smart sjukhus och sjukhusets olika rum och ytor.

 

Madeleine Lund, verksamhetsutvecklare, berättar om hur vi tänker kring smart sjukhus, hållbarhet och klimathänsyn.

 

Anna Bernvik, verksamhetsutvecklare, berättar om hur vi tänker kring smart sjukhus, roller och flöden.

Vi ställer om till nya och moderna arbetssätt, bland annat genom att bygga nya närsjukhus, jobba flexibelt, proaktivt och förebyggande - med patienten  i centrum och som medaktör i sin egen vård. 

Nya närsjukhus. Framtidens vård står inför stora utmaningar! Befolkningen ökar, blir allt äldre och fler kommer behöva mer vård av färre vårdmedarbetare. För att vi ska kunna fortsätta ge dig god och säker vård behöver vi ställa om. Att bygga nya närsjukhus, med helhetsperspektiv över patienten och folkhälsan och där patienten är en viktig medaktör, är en del av den omställningen.

 

Proaktiv och förebyggande vård. I framtidens vård behöver vi jobba mer proaktivt. Till exempel med förebyggande folkhälsoinsatser eller genom smarta hjälpmedel som kan följa upp patienten i hemmet. Vi kan också ta hjälp av AI, till exempel med att få överblick över hela befolkningsgruppers hälsa. Modern teknik kan ge oss bättre förutsättningar för att jobba för invånarnas hälsa på olika sätt.

 

Patienten som expert på sig själv. Du som är patient är expert på dig själv. På Högsbo närsjukhus bjuder vi in dig i vårdteamet. Vi arbetar tillsammans med dig för att skapa bästa möjliga vård. Vården koordineras runt dig, med dig i centrum.

 

Nya sätt att se på vård. I framtidens vård samarbetar olika vårdaktörer med, och runt dig. På Högsbo närsjukhus har vi byggt in flexibilitet som gör oss bättre rustade och förberedda inför kommande utmaningar och möjligheter. Så tänker vi att vi kan skapa säker och effektiv vård för framtiden.

Konst i sjukhusmiljö kan bidra positivt till arbetsmiljön och besökarnas välbefinnande. Den kan väcka och öppna för tankar, skapa bryggor och stärka alla som vistas i miljön. Konstprogrammet på Högsbo närsjukhus har rubriken Sammanflätning/Interlace. Temat bygger på idén att våga blicka framåt och knyta samman det bästa från olika världar - gammalt som nytt. En fläta är starkare än dess enskilda beståndsdelar.

Sekvens 1-3 av Eva Beierheimer.

 

Herbarium för Lægevidenskaben av Anja Bache.

 

Växtlänken av Maria Ray Johansson.

 

Points on a plane av Gustav Sparr.

 

När jag tänker på min skog av Karin Alfredsson.

 

Återigen gryr dagen av Malin Palm.

Korta filmer ur patientens perspektiv, om hur vården kommer att fungera på Högsbo närsjukhus. 

(Illustrationer: Sweco architects)

 

Patientens väg från väntyta till mottagningsrum

 

Patientens väg genom entré och väntyta

 

Patientens väg från väntyta till operation

 

Provtagning

Genom visionen ”tillsammans för en vård i framkant” växer ett nytt sjukhus nu fram i Göteborg. Högsbo närsjukhus byggs modernt och innovativt för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg.

Nytt från bygget vecka 15.

 

Nytt från bygget vecka 16-18.

Senast uppdaterad: 2023-11-27 13:45