Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöarbete

Sjukvården har en betydande miljöpåverkan av flera skäl: varje dag används en stor mängd produkter, engångsmaterial och läkemedel, man har en hög energiförbrukning och verksamhetens behov av exempelvis förbrukningsartiklar, textilier och livsmedel ger upphov till många transporter.

Utifrån dessa förutsättningar arbetar Sjukhusen i väster, det vill säga Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus, med fyra prioriterade miljömål för 2023.

Miljömål

Optimering av textilhantering och minskat textilsvinn

Inom sjukhusen används en stor mängd textilier. Textilierna har stor påverkan på miljön, men sjukhusens miljöpåverkan kan minska om användningen av plagg och textilier optimeras. Det ska bland annat ske genom utvecklingsprojektet "effektiv hantering av arbetskläder" som nu pågår på Alingsås lasarett och tvätteriet i Alingsås. Projektet ska skalas upp till övriga sjukhus framöver.

Minska antalet körda mil i tjänsten

Stora minskningar krävs för de direkta utsläpp som Västra Götalandsregionen har rådighet över. För Sjukhusen i väster innebär det utsläpp från egna persontransporter och lätta lastbilar, ambulanser, ambulanshelikopter, energiproduktion i egna anläggningar, inköpt el, värme, kyla samt utsläpp av lustgas och anestesigaser.

Under 2023 fokuserar vi på att minska utsläppen från transporter, mer specifikt genom att minska antalet körda mil i tjänsten. För att lyckas med detta arbetar vi till exempel med att skapa förutsättningar för digitala möten.

Minskad förbrukning av engångsprodukter

En stor del av allt material som används inom hälso- och sjukvården är engångsprodukter vilket innebär ett stort beroende av externa leverantörer och globala logistikkedjor. Förbrukningen av engångsprodukter står också för en stor del av regionens negativa miljöpåverkan. Därför är fokus under detta år att hitta arbetsprocesser som minskar behovet av engångsprodukter.

Införa miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att organisera miljöarbetet inom en offentlig verksamhet eller ett företag.

Sjukhusen i väster ska införa ett miljöledningssystem som följer det internationella miljöledningssystemet och standarden ISO 14001. Under året kommer Sjukhusen i väster också att göra övergripande miljöbedömningar av vår påverkan på miljön.

Kontakt

Hanna Hellström, miljöstrateg
E-post: sv.miljo@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-09-27 15:34