Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsofrämjande sjukhus

Ett hälsofrämjande sjukhus har hälsovinst som mål.

Som hälsofrämjande sjukhus vill vi främja hälsa och arbeta sjukdomsförebyggande för både patienter, medarbetare och samhälle. Vi arbetar aktivt med information och stöd till patienter för att öka möjligheten till bättre hälsa och livskvalitet. Som patient kan du få recept på fysisk aktivitet. Sjukhuset är rökfritt och vi förordar rökfrihet inför och efter operation.

Det hälsofrämjande sjukhuset verkar ur fyra perspektiv: patientperspektiv, medarbetarperspektiv, befolkningsperspektiv samt styr- och ledningsperspektiv.

SV möter SIMBA

Som ett led i att förbättra folkhälsan i vår region deltar Sjukhusen i väster i ett hälsofrämjande nätverk, tillsammans med Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun. Under 2022-2023 gör vi en informations- och utbildningskampanj tillsammans, där hälsosamma levnadsvanor är i fokus.

Det finns många som kan stötta dig med att uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Levnadsvanemottagning Angered – Angereds närsjukhus

Du som bor i nordöstra Göteborg kan få stöd av levnadsvanemottagningen, som erbjuder hälsosamtal och kan hjälpa dig med att förbättra dina levnadsvanor.

Levnadsvanetest 

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Fritidsbanken

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar. 

Tobaksavvänjning

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa. 

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.


Senast uppdaterad: 2023-02-21 15:35