Turism

Visionen är att Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. Västra Götalandsregionen står bakom satsningarna på besöksnäring och besöksmål.

Västra Götalandsregionen stödjer besöksnäringen på flera sätt. En rad besöksmål i Västra Götaland inom bland annat inom kulturområdet, ägs eller drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Alla verksamheter

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Bolagets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län) som destination.

Turistrådet Västsverige

Stöd till näringslivet

Besöksnäringen är en viktig sektor i näringslivet i Västra Götaland. Kostnadsfri rådgivning och kompetensutveckling men också utvecklingskapital kan göra det möjligt för dem som vill utveckla en idé eller starta företag.

Näringsliv

Maritima klustret, Fokusområde maritim turism

Senast uppdaterad: 2018-10-15 13:05