Ökad cykling i Västra Götaland

Januari 2016 antogs– Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, en del av regional plan för transportinfrastruktur. innehåller vision, mål och prioriteringsprinciper och ska vara ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga regionala vägnätet i Västra Götaland. Cykelstrategin pekar ut vilka prioriteringsprinciper som är viktiga för att bäst ta till vara cykelns potential som transportmedel, samt för att befintliga resurser ska användas på bästa sätt.

Strategi för ökad cykling i Västra Götaland.pdf

För mer information kontakta Sara Persson E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-23 10:13