Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR deltar i Trafikverkets hearing om nya stambanor

Publicerad:
Händerna på en person som står vid en tågperrong och håller en mobil

Den 3:e november höll Trafikverket en så kallad hearing där regioner och kommuner i geografin mellan Göteborg-Jönköping gavs möjlighet att tycka till om hur nya stambanor ska byggas på sträckan. Trafikverket fick i juni uppdrag av regeringen att presentera ett förslag på hur nya stambanor som förbinder Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska kunna byggas inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. De nya stambanorna har i tidigare utredningar, framförallt inom Sverigeförhandlingen, getts en prisuppskattning på minst 230 miljarder.

Inför hearingen hade Trafikverket lagt fram tre olika förslag, som samtliga kraftigt drar ner på de regionala nyttor som VGR och kommunerna i Västra Götaland ser kan uppstå i samband med stambanebygget. I några av alternativen föreslår TrV att inte anlägga en station vid Landvetter flygplats eller i Mölndal. Dessutom föreslås genomgående externa stationslägen.

Flera saknar idén med samhällsbygget

Flera regionala och kommunala representanter på hearingen uttryckte att Trafikverkets förslag inte tar upp vilka kostnadsbesparingar som sker jämfört med tidigare utredningar och vill därför inte ta ställning till Trafikverkets förslag. Några röster tyckte att hela idén med samhällsbygget har försvunnit i och med kostnadsramen på 205 miljarder, och att flera av de samhällsnyttor som funnits med under lång tid i diskussionerna om stambanorna nu helt försvunnit.

Trafikverket uppmanades att vara tydliga med det när de lämnar över sitt slutförslag till regeringen i slutet av februari 2021.

VGR:s prioriteringar lyftes 

Västra Götalandsregionen representerades av Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden. Kristina lyfte de prioriteringar som VGR tillsammans med kommunerna i stråket Göteborg-Borås gemensamt kommit fram till. Bland dem finns en tidig byggstart, en restid Göteborg-Borås via Mölndal på 35 minuter och ett attraktivt stationsläge vid Landvetter flygplats.

Kristina avslutade med att konstatera att resandet i stråket Göteborg-Borås har potential att gå från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 19 miljoner kollektivtrafikresor/år vilket är unikt för Sverige idag.

Hearingen var en av de externa dialoger som Trafikverket genomför innan de lägger fram sitt förslag till regeringen nästa år.

Läs mer om nya stambanor 

Max Falk

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: