Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Positionspapper för utbyggnad av ny järnväg Göteborg – Borås

Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande och Lars Holmin (M) regionråd), VGR.

Nu tydliggör kommunerna längs järnvägsstråket Göteborg - Borås och Västra Götalandsregionen sin ståndpunkt i ett positionspapper där man betonar enighet och vikten av en utbyggd järnväg i Västsverige.

Samtliga parter längs järnvägen Göteborg-Borås har kommit överens och står bakom ett positionspapper för att visa regeringen att Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna är eniga. Samtidigt betonar parterna vikten av att järnvägen byggs ut så fort som möjligt. Positionspapperet utgår från funktionsutredningen (pdf).

Strax innan jul 2022 informerade regeringen om beslutet att pausa arbetet med ny järnväg Göteborg – Borås. Regeringen gav samtidigt Trafikverket i uppdrag att utreda åtgärder förjärnvägssystemet i samma stråk. Uppdraget är inriktat på att järnvägen ska byggas ut för att förbättra arbetspendling, men på ett mer kostnadseffektivt sätt jämfört med projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor.

VGR och kommunerna i stråket har hela tiden framhållit vikten av utbyggd kapacitet mellan Västsveriges två största städer, Borås och Göteborg. Syftet är att framför allt förbättra förutsättningarna för arbetspendlingen i regionen samt kapacitetsstark anslutning till Landvetters flygplats.

VGR har sedan arbetet med nya stambanor påbörjades varit sammankallande för den så kallade stråksamverkansgruppen som står bakom positionspapperet. Förutom VGR ingår kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark, Borås och Ulricehamn. Vidare medverkar Swedavia, Göteborgsregionens kommunalförbund och Sjuhärads kommunalförbund.

Med sin skrivelse vill stråksamverkansgruppen framför allt nå beslutsfattare som har inflytande över frågan. Bland annat verkar man för att få möjlighet att träffa partigrupperna i riksdagen samt de västsvenska riksdagsledamöterna. Den 14 februari träffade politiska företrädare från VGR tillsammans med andra regioner trafikutskottet för att bland annat lyfta frågan om nya stambanor.

Positionspapperet i sin helhet daterat 10 februari 2023 (pdf) 

Göteborg-Borås

Max Falk

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Björne Hegefeldt

Regionutvecklare - externa relationer
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-17 13:48