Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Öka andelen hållbara resor

Investeringar i järnväg i Västra Götaland kan drastiskt minska utsläppen, och förhindra att de ökade transportvolymerna hamnar på väg.

Nationell transportplanering ska bidra till att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Idag är klimatpåverkan av transporter betydande och står för 30 % av de samlade koldioxidutsläppen i landet. I stråket mellan Västsveriges två största städer går över 60 bussar/timma in mot Göteborg och når endast 20 % kollektivtrafikandel. Med en väl utbyggd tågtrafik är en fördubblad andel för kollektivtrafiken fullt rimlig. Med en ökad kollektivtrafikandel ökar också möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luftkvaliteten i Göteborg och Mölndal. Den redan idag ansträngda trängselproblematiken för bussar runt främst Korsvägen och centralenområdet skulle också minska.  

Klimatstrategi för Västra Götaland – Klimat2030 - pekar ut sex fokusområden för skapandet av hållbar tillväxt för regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet. Effektiva godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva persontransporter – mobilitet och 4: Alternativa drivmedel och effektiva fordon samt sjöfart. 

Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och växande arbetsmarknadsregioner i regionen. Målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas mellan år 2006 och 2035. För att nå målbilden behöver järnvägens kapacitet och hastighetöka vilket kräver investeringar i infrastrukturen.  

Läs mer om Klimat2030 här.

Läs mer om målbild tåg här.

 

 


Senast uppdaterad: 2020-04-16 15:33