Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Järnväg Göteborg - Borås

Göteborg och Borås är Västra Götalands två största städer. I stråket finns en omfattande pendling idag, men den sker till största delen med buss eller bil. Tåget kan inte konkurrera tidsmässigt.

Befolkningen i berörda regioner växer fort. Bara i Västra Götaland förväntas dagens invånare gå från 1,6 miljoner till 1,9 år 2050. Göteborg – Borås – Jönköping är tre separata arbetsmarknadsregioner idag.

Med en ny tågförbindelse skulle restiden Göteborg – Borås kunna sjunka från dagens 60 min med buss, till 35 min med tåg. Om hela sträckan byggs ut med ny järnväg kan restiden Göteborg – Jönköping sjunk från två timmar med buss, till 50 min med tåg. Vi skulle då ha en arbetsmarknadsregion med betydande möjligheter för kompetensförsörjning och människors möjligheter att bo.

I det underlag som kommunerna i stråket Göteborg – Borås ställt samman finns potential för 110 000 nya bostäder om en ny järnväg byggs.

En ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Borås bidrar till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Göteborg – Borås är idag Sveriges minst attraktiva pendeljärnväg. Tågets medelhastighet är 68 km i timmen. Både bil och buss är betydligt snabbare. Antalet pendlare i stråket förväntas öka från 125.000 idag till 170.000 år 2050 även utan ny järnväg. Biltrafik kommer stå för stor del av ökningen.

Västsverige en nationell angelägenhet

Senast uppdaterad: 2020-04-21 08:02