Nätverk

Nätverket för hållbart resande är en del av Hållbart resande väst. Nätverket riktar sig främst till kommuner i Västra Götaland och Halland, men även till andra organisationer så som Västtrafik, Trafikverket och NTF Väst. Under 2019 välkomnar vi även andra organisationer som är intresserade av hållbart resande under 2 av våra träffar.

Nätverkets syfte och uppgift är att:

  • Vara ett forum för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte
  • Utveckla initiativ som stärker hållbart resande
  • Bidra med uppföljning och spridning av resultat

Under 2019 träffas nätverket 5 gånger. Nytt för i år är att två av träffarna öppnas upp för fler organisationer och aktörer med intresse av arbete för ökat hållbart resande. Under årets sista nätverksträff sätts tema för kommande års träffar. 

Nätverksträffar 2019

8 mars - Fysisk planering för hållbart resande (kommunträff)

17 maj - Myter kring hållbart resande (öppen)

6 september - Barn & unga (kommunträff)

25 oktober - Cykel (öppen)

29 november - Beteende, inkl. sammanfattning av 2019 och framåtblick 2020 (kommunträff)


Vill din kommun delta?

Kontakta William Schotte

Senast uppdaterad: 2018-12-04 11:37