Hållbart resande väst

Hållbart resande väst är en samlande kraft för hållbart resande i Västra Götaland och Halland. Vi driver nätverk, erbjuder koncept och projekt för kommuner att genomföra lokalt, initierar utbildningar och sprider goda exempel.

Aktuellt

Kontakt

Sara Persson, regionutvecklare
E-postadress
010-441 20 41

Sara Eriksson, regionutvecklare
E-postadress
070-730 25 93 

Karin Ryberg, regionutvecklare
E-postadress 
0700-207545

William Schotte, projektledare
E-postadress

Rickard Waern, projektutvecklare
E-postadress  
0704 32 24 84

Senast uppdaterad: 2018-01-23 09:08