Godstransporter

Västra Götaland är Nordens främsta transportregion och en motor för svensk ekonomi.

Investeringar i en hållbar och säker infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i regionen som i landet som helhet. Effektiva och säkra godstransporter har stor betydelse för tillväxt och utveckling.

Senast uppdaterad: 2018-01-30 15:22