Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om överenskommelsen

Överenskommelsen utgår från de sex principerna i den nationella överenskommelsen inom det sociala området som tecknades 2008 mellan regering, idéburna organisationer och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).

Våra principer

Dessa principer har sedan bearbetats genom dialogmöten, konferenser och möten för att se vad de innebär för Västra Götalandsregionen och det civila samhällets organisationer, och hur vi kan arbeta med dem i praktiken. Läs mer om våra principer nedan;

Genom att ha dialogbaserade arbetssätt som är byggda på gemensamma viktiga frågeställningar så lyfter vi fokus från ekonomi till processer.

Genom att skapa långsiktiga gemensamma strukturer kan vi möjliggöra för företrädare inom den sociala ekonomin att ta en tydligare roll i samhället utefter egna önskemål och förutsättningar. Det civila samhällets organisationer behöver synliggöras i redan etablerade strukturer.

Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker i det civila samhället. Det civila samhället borgar för en god livskvalitet i samhället genom sitt lokala engagemang och ger förutsättningar för att regionens invånare utvecklas. Det civila samhället innebär också en kvalitetsaspekt för hållbar utveckling i lokalsamhället, för kulturutveckling och för social hållbarhet.

Det ömsesidiga förtroendet mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället bygger på viljan till öppenhet. För en ökad delaktighet behöver språket förenklas och vara enhetlig så att vi får en större förståelse för varandras verksamheter.

Det civila samhället är fritt och oberoende. Parter inom det civila samhället formulerar sitt uppdrag i samhället utifrån sin värdegrund och har rättighet att ge uttryck för synpunkter som skiljer sig från samverkande myndighet utan att organisationernas ställning påverkas.

Genom en överenskommelse tar vi ett gemensamt ansvar och välkomnar olika utgångspunkter. Överenskommelsen ska lägga en grund för ökad tolerans, inkludering och bygga på demokratiska värden. Ett stort utbud av aktörer inom de olika verksamhetsområdena ger förutsättningar för lösningar som hjälper till att bryta socialt utanförskap – sitt eget eller någon annans.

Begreppet mångfald betyder i detta sammanhang att det offentligt finansierade välfärdssystemet välkomnar det civila samhället som utförare med olika värdemässiga eller metodiska utgångspunkter. Olikheten är att betrakta som en tillgång när den bygger på demokratiska värden.

Nivåer av samverkan

På principerna följer fyra nivåer kring samverkan/delaktighet; Information – Samråd – Dialog - Partnerskap. Nivåerna ska i överenskommelsen fungera som stöd vid val av aktiviteter och strategier för att bäst nå våra gemensamma mål.

De fyra nivåerna utgår från den Europeiska koden, riktad till beslutsfattare och den sociala ekonomin, som antogs vid Europarådets INGO konferens 2009, där syftet var att skapa ett effektivt verktyg för ökad medverkan i beslutsprocessen.

Vilka har skrivit under överenskommelsen?

Här listas de organisationer (i bokstavsordning) som skrivit under överenskommelsen och därmed ställer sig bakom avsiktförklaringen om att med gemensamma krafter utveckla och förbättra villkor och strukturer för samverkan. 

ABF Västra Götaland      
Angereds Folkhögskola    
Anhörig Göteborg      
Astma- och Allergiföreningen i Västra Götaland
Blå Bandet Skaraborg      
Bohusläns föreningsarkiv    
Bohusläns Hembygdsförbund    
Borås Folkhögskola      
Brukarrådet för missbruksfrågor VG  
Bräcke diakoni      
Coompanion Göteborgsregionen     
Coompanion Sjuhärad      
CSR Västsverige      
Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund
Folkmusik i Väst      
Folkuniversitetet      
Forum SKILL      
Fryshuset Väst      
FUB Västra Götaland      
Funktionsrätt Skaraborg    
Funktionsrätt Västra Götaland    
Föreningen Göteborg HjärtLung    
Föreningen Skyddsvärnet    
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland  
Föräldraföreningen mot narkotika Göteborg  
Give it forward      
Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ  
Göteborgs Föreningscenter    
Göteborgsregionens Sociala Ekonomi  
Heart Pillow Project of Sweden    
Hela Människan Va: Götaland    
Hela Sverige Ska Leva Fyrbodal    
Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen  
Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad    
Hellidens Folkhögskola    
Helsjöns Folkhögskola      
Hjo Folkhögskola      
Hjälmared Folkhögskola    
Immigrant-institutet      
IOGT-NTO Väst      
Karriär-Kraft nästa steg    
KF Länken Älvsborgsdistriktet    
Kraftens hus Sjuhärad      
Kulturförening bob      
KvinnoCenter i Bergsjön    
LaSSe Brukarstödcenter    
Ljungskile folkhögskola    
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland  
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet
MHF Region Väst      
Mikrofonden Väst      
Mobilitetscenter i Göteborg, ek för.  
Mångkulturella Finska Folkhögskolan  
Män för jämställdhet i Göteborg    
Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland  
Nordiska Folkhögskolan    
NSPHiG        
NTF fyrbodal      
NTF Skaraborg      
NTF Väst        
PRO VG        
Regionteater Väst      
Reningsborg      
Reumatikerdistriktet Göteborg    
Reumatikerdistriktet Älvsborg    
RF-SISU Västra Götaland    
RFSU Göteborg      
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle  
Riksteatern Väst      
Räddningsmissionen      
Sensus studieförbund V Sverige    
Serbiska Föreningen Sindjelic    
SKOOPI-GR      
Social Ekonomi Fyrbodal    
Social Ekonomi Sjuhärad    
Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg  
SPF Seniorerna Bohusdistriktet    
SPF Seniorerna Göteborgsdistriktet  
SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet  
SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet  
SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet  
Stiftelsen Gyllenkroken    
Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission  
Stiftelsen Hospice Gabriel    
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan    
Studiefrämjandet Göteborg Sjuhärad  
Studieförbundet Bilda Sydväst    
Studieförbundet NBV Väst    
Studieförbundet Vuxenskolan Väst  
Suicidprevention i Väst    
Svenska kyrkan, Göteborgs stift    
Svenska kyrkan, Karlstads stift    
Svenska kyrkan, Skara stift    
Svenska Röda Korset Region Väst    
Syntolkning Nu      
Teater Kattma      
TILLT        
Tjejjouren Väst      
Våra Gårdar      
Vägen ut! Kooperativen    
Västergötlands Hembygdsförbund   
Västra Götalands Parasportförbund (sammanslagning av Västergötlands, Göteborgs och Bohuslän-Dals parasportförbund)    
Västra Folkets Hus och Parkregionen  
Västra Götalands Bildningsförbund  
V:a Sveriges Blåbanddistrikt    
Västra Sveriges Länkråd    
Wendelsbergs Folkhögskola    
Westgöta Idrottshistoriska Sällskap  
Ångestsyndromsällskapet    
Älvsborgsarkivet Förenings- och lokalhistoria  

 

Kontakter inom Överenskommelsen

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga representanter i den regionala överenskommelsegruppen.


Senast uppdaterad: 2022-06-29 11:07