Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan 2020-2022

En handlingsplan för arbetet med ÖKC är framtagen av parterna gemensamt och gäller för 2020-2022. Grundtanken är att det civila samhällets olika aktörer, både de som arbetar med opinionsbildning och demokrati - röstbärarna - och de som driver verksamheter i form av att vara utförare av välfärdstjänster, är viktiga för målet att stärka välfärden.

Många organisationer är väsentliga för samverkan med regional utveckling  medan andra är inspirerande samarbetspartners inom hälso- och sjukvården.

Handlingsplanen ska realisera, utveckla och förverkliga ambitionen om ökad samverkan med det civila samhället, med avsikt att upprätthålla och utveckla vår välfärd. Varje organisation väljer självständigt med utgångspunkt i sin egen verksamhetsidé om de vill delta.

Handlingsplan för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället 2020-2022

Våra utvecklingsområden

Tidig samverkan

Verka för att tidig samverkan mellan det civila samhället och VGR:s olika verksamhetsområden sker så att reella och nytänkande samverkansformerna blir synliga och genomförbara. Det kommer att ske genom information, dialog, kommunikationskanaler och mötesplatser.

Ökad kunskap

Bygga upp kunskap hos nyckelpersoner inom det civila samhället och VGR för att öka kunskapen om varandras verksamheter och förutsättningar för att på sikt ge möjligheter för kontinuerlig utveckling av samverkan inom respektive verksamhetsområde. Det kommer att ske genom dialog och samverkan, mötesplatser, vara kunskapsbank och riktade utbildningsinsatser.

Ta lärdom om utvecklingsarbete

Ta lärdom av pågående utvecklingsarbete inom samverkansområdet och i förekommande fall implementera det i verksamheterna. Det kommer att ske genom omvärldsbevakning, medverkan i utvecklingsarbete, följa utveckling i nationell utveckling, sprida kunskaper, vara resurs för lokala samverkansprocesser, delta i nätverk.

Idéburet offentligt partnerskap

Utveckla arbetssätt avseende Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Samverkan inom regional utveckling

Regional utveckling arbetar med forskning, utveckling och utbildning, infrastruktur och kollektivtrafik, kultur, miljöfrågor, näringslivsfrågor och social hållbarhet. Som vägledning och förankring för överenskommelsearbetet finns den regionala utvecklingsstrategin.

Inom verksamhetsområdet ryms även arbetet med det civila samhällets röstbärarroll samt demokratiutveckling. Det kommer att ske genom att utveckla samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, innovativ och nyskapande platsutveckling, och att verka för kraftsamling för fullföljda studier.

Samverkan inom inköp och upphandling

Enligt VGR:s inköpspolicy ska inköp och upphandling bland annat främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Genom att möjliggöra för det civila samhället och mindre aktörer att kunna lämna anbud vid upphandling, kan en mångfald av utförare bli delaktiga i länets utveckling vilket också främjar utveckling av hela länet geografiskt och dess mångfald av aktörer. Det kommer att ske bland annat genom att anordna anbudsskolor och att differentiera upphandlingarna.

Samverkan inom hälso- och sjukvård

Strategisk utveckling av samverkan mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen inom området hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar vilket kräver en omfattande omställning. Det kommer att ske genom att utveckla hälsofrämjande, förebyggande, rehabilitering och habiliteringsinsatser.

Mötesplatser och kommunikation

Mötesplatser som kopplas till Överenskommelsen finns dels i VGR:s Regionkalender, på vår Facebooksida Överenskommelsen Västra Götalandsregionen och syns på denna webbplats.

Olika typer av nyheter och omvärldsbevakning finns på vår Facebooksida och denna webbplats www.vgregion.se/okc.

Heidi Sandberg

Processledare det civila samhället
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sofia Emanuelsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Överenskommelsegruppen

Anna-Lena Holberg, sammankallande, (M), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet anna-lena.holberg@lerum.se 073-676 40 60

Jan Linde, representant för det civila samhället, Länsnykterheten jan.linde@folkhalsoarbete.se 070-588 65 84

Dario Espiga, representant för det civila samhället, de ekonomiska delregionala råden espigadario@gmail.com 0730-30 54 13

Janne Nolin, representant för det civila samhället, janne@hemgarden.nu
072-218 010 55

Karin Östring Bergman, (C), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet karin.ostring.bergman@centerpartiet.se  0705-40 32 59

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet kerstin.joelsson-wallsby@vgregion.se  073-386 28 19

Linnéa Hultmark, (C), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet linnea.hultmark.hjo@gmail.com  073-731 15 17

Marita Graad Jansson, representant för det civila samhället, Västra Götalands bildningsförbund marita.graad@vgb.nu  070-970 94 00

Mats Hedenskog, representant för det civila samhället, FAMNA mats.hedenskog@skyddsvarnet.org  073-415 15 01

Soraya Zarza Lundberg, (S), beredningen för folkhälsa och social hållbarhet soraya_zarza@hotmail.com 

Kontakter IOP

För förfrågningar om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) inom regional utveckling kontakta Anne Svensson, anne.m.svensson@vgregion.se

För förfrågningar om IOP inom hälso- och sjukvården, mejla privatavårdgivare@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2023-01-20 07:05