Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokumentation och material

Här hittar du dokumentation från möten och fördjupad information om överenskommelsen mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen.

Vad är det civila samhället?

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet - där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Den här definitionen kommer från regeringens proposition "En politik för det civila samhället" (Prop.2009/10:55).

Relevanta länkar

Program för social ekonomi inom Västra Götalandsregionen
Här kan du läsa mer om den sociala ekonomins råd (SER) och aktuella projektutlysningar inom samhällsentreprenörskap för aktörer inom social ekonomi.

Överenskommelsen i Borås stad
Läs om hur de Idéburnas organisationer i Borås utvecklar och fördjupar sitt samarbete med kommunen för att upprätthålla välfärden.

Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla
Läs om Uddevalla kommun och den idéburna sektorn i Uddevalla via Överenskommelsen arbetar för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.

FORUM idéburna organisationer med social inriktning
Forum är en intresseorganisation för organisationer inom den idéburna välfärden med social inriktning. 

Regeringskansliet - Civila samhället
Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) - Koden - ett verktyg för inflytande
Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. 


Senast uppdaterad: 2022-01-19 15:50