Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny webbutbildning om samverkan

Ny webbutbildning om samverkan

Unik satsning för stärkt samverkan med det civila samhället

Utbildningen finns tillgänglig via VGR:s Lärportal from den 1 april 2022 och nås via denna länk.

Västra Götalandsregionen lanserade den 1 april en unik utbildningssatsning med syfte att öka kunskaperna om hur det offentliga och det civila samhället tillsammans kan möta de utmaningar välfärden i Sverige står inför.

Sedan 2014 har Västra Götalandsregionen och en rad organisationer inom det civila samhället en överenskommelse, ett slags avsiktsförklaring, om samverkan och som sätter tonen för hur samverkan och förhållningssätt mellan parterna ska ske. I mars i år publicerades en utvärdering av överenskommelsen som visar att kunskapen om varandra fortfarande är låg. Den 1 april släpptes en Sverigeunik webbutbildning med målet att öka kunskapen och förståelsen för varandra och på så sätt öka samverkansmöjligheterna.

Utbildningen är framtagen av Learnways i tät dialog mellan företrädare för regionen och det civila samhället, bekostas av VGR och publiceras i VGR:s Lärportal.

  • Det vi gör i Västra Götaland är både unikt och framåttänkande. Överenskommelser finns på flera håll i landet men ingen annan stans har man tagit så många viktiga steg tillsammans som här, säger Anna-Lena Holberg som är politisk ordförande i Överenskommelsearbetet.

Utbildningen är tillgänglig för alla som bor och verkar inom regionen, men kan nås av alla i hela Sverige. Utbildningen är unik i sitt slag genom att vända sig till såväl förtroendevalda och tjänstepersoner i region och kommun, som företrädare det civila samhällets organisationer och dess tjänstepersoner och ideella. Utbildningen är konstruerad för att möjliggöra såväl för en enskild person att ta del av den, som att göra den i grupp. I grunden handlar det om övertygelsen att parterna genom en högre grad av samverkan kan skapa en mycket bättre plats att leva på – ett bättre Västra Götaland.

I Västra Götalands län finns idag uppskattningsvis 46 000 organisationer inom det civila samhället vars medlemmar uppskattningsvis lägger ned hela 160 000 000 frivilliga och ideella arbetstimmar varje år!

  • Utbildningen handlar om att utveckla samverkan genom att stärka den jämbördiga dialogen och öka kunskapen om varandra. Vi är övertygade om att det dagliga livet för de som bor i regionen skulle vara ännu mycket bättre om det offentliga och det civila samhället samarbetade ännu mer, säger Jan Linde som är ordförande för det civila samhällets arbete i Överenskommelsen.

Nästan allt det som vi idag sett som naturliga delar av det offentliga uppdraget, som kommuner och regioner bedriver, har ursprungligen startats av människor i olika typer av föreningar. Det finns fortfarande mycket innovationskraft inom det civila samhället. Nu när vi är inne i en ny flyktingkris kommer uppfinningsrikedomen och initiativkraften att visa sig igen.

  • Vi är övertygande om att endast genom ett ökat samarbete och en aktiv dialog mellan samhällets olika sektorer kan vi skapa bättre förutsättningar för ett hållbart samhälle. Denna satsning är ett led för att åstadkomma detta avslutar Anna-Lena Holberg och Jan Linde

Senast uppdaterad: 2022-04-11 06:54