Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rapport: Utvärdering av överenskommelsen 2019-2022

Publicerad: Uppdaterad:

Utvärderingen av överenskommelsearbete är nu klar!

Den utvärdering som har gjorts har haft fokus på formerna för samverkan och upplevelsen av graden av samverkan mellan regionen och det civila samhället under åren 2019–2022.

Utvärderingen visar sammantaget att samverkan upplevs som bra eller mycket bra, där samverkan från regionens perspektiv anses fungera mer tillfredsställande. Det är framför allt det civila samhällets aktörer i högre grad än VGR som poängterar behovet av att utöka samverkan. Det finns inom det civila samhället önskemål om ökad dialog och samverkan med regionen. Vissa av regionens verksamheter behöver fortsatt klargöra hur samverkan kan och bör ske utifrån respektive uppdrag, då utvärderingen visar att den kopplingen inte alltid är självklar för den enskilde tjänstepersonen. Här lyfts även frågan om överenskommelsens organisatoriska placering inom VGR som av flera anses vara en avgörande faktor för förutsättningarna för samverkan framåt.

Pandemin anses har haft betydelse för samverkan på så sätt att vissa aktörer inom det civila samhället upplevt en högre grad av ömsesidig samverkan under perioden medan andra anser att samverkan avstannat. Det förklaras med att vissa utvecklingsfrågor har fått stå tillbaka för att prioritera hälso- och sjukvårdsinsatser.

Fler forum och arbetsgrupper där det civila samhället involverats exempelvis i att ta fram nya riktlinjer för ekonomiskt stöd och en policy för stöd till det civila samhället, anses ha haft god inverkan på upplevelsen av jämbördighet och samverkan.

Det syns tydligt i svaren att båda parter anser behöva varandra för samverkan och utveckling i gemensamma samhällsutmaningar. Regionen och det civila samhällets organisationer har dock olika förutsättningar och det återstår fortsatt ett arbete med att utveckla kunskap och förståelse om varandra. Sammanfattningsvis går avsikten och ambitionen om utökad samverkan åt rätt håll. Det är fler denna omgång som säger att överenskommelsen har en betydelse för samverkan än i utvärderingen 2018.


Publicerad:
Uppdaterad:
Senast uppdaterad: 2022-03-09 14:10