Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mål för social hållbarhet 2030

Hållbar utveckling och det goda livet – för varje människa. Västra Götalandsregionen har tagit fram förslag till Mål för social hållbarhet 2030 som just nu bereds politiskt i vår organisation.

Syftet är att tillsammans med Miljömål 2030 bidra till visionen ”Det Goda Livet” genom att skapa ett gott liv för varje människa på en välmående planet. Förslaget till mål för social hållbarhet utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, utmaningar och påverkan på social hållbarhet. Ambitionen är att målen ska vara pådrivande för vårt arbete för att nå regionala, nationella och internationella mål och åtaganden på området social hållbarhet, inklusive folkhälsa, mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Målen ska samla våra insatser för social hållbarhet och bidra till att huvuduppdragen inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur tillsammans främjar en socialt hållbar utveckling i Västra Götaland, nationellt och globalt. Mål för social hållbarhet 2030 omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt utgör ramen för krav på verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Vi ska i nära samverkan med andra utveckla lösningar och visa att en omställning till ett hållbart välfärdssamhälle är möjligt.

Framtagna i bred dialog

Målen har tagits fram i dialog med Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt de cirka 60 organisationer från det civila samhället som ingår i regionstyrelsens samråd. Samråden ska bland annat öka Västra Götalandsregionens kapacitet att möta invånare vars perspektiv samråden representerar och som riskerar att förbises.

Läs mer om mål och indikatorer för social hållbarhet nedan:

Mål för social hållbarhet 2030

Indikatorsbilaga för social hållbarhet


Senast uppdaterad: 2021-09-15 10:15