Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter

En hand som håller i en liten ljusblå blomma.

Vad är verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter? 

Detta är ett ekonomiskt stöd till organisationer i det civila samhället som arbetar med att främja mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor för målgrupperna:

- barn

- nationella minoriteter (judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar)- hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner) 

- hbtqi/pridefestival (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner)

- personer med funktionsnedsättning (begränsat till paraplyorganisationer).

Stödet ska användas till att samordna, främja och effektivisera arbetet med mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Stödet är treårigt och ska ge föreningar och organisationer i det civila samhället förutsättningar att planera, bedriva och utveckla sin verksamhet med långsiktighet.
Läs mer i länken nedan: 

Anvisning verksamhetsstöd för social hållbarhet med inriktning mänskliga rättigheter 2023-2025

Vad kan verksamhetsstödet användas till? 

Stödet kan användas för att ersätta kostnader som behövs för att bedriva den verksamhet som ansökan avser såsom lönekostnader, lokalhyra samt material för användning vid aktiviteter. 

Formella krav på sökande 

- Verksamhetsstödet kan sökas av aktörer inom det civila samhället; såsom ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och andra aktörer som definieras i policyn. Se länk nedan:
Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 

- Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera utifrån demokratiska principer och ha bedrivit den verksamhet som ansökan avser under minst två år.

Sökande ska ha beslutade stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare. 

- Sökande ska driva frågor som är angelägna ur det civila samhällets perspektiv och svara mot relevanta samhällsutmaningar med koppling till Västra Götalandsregionens styrdokument. Se länk nedan:
Västra Götalandsregionens mål för social hållbarhet 2030 

- Sökande ska ha regional relevans, på så sätt att ett eller flera av följande krav uppfylls:

- verksamheten är en resurs för andra aktörer i Västra Götaland
- verksamheten genomförs i samverkan med aktörer från olika sektorer och delar av regionen 
- verksamheten genomförs i flera kommuner i Västra Götaland 
- verksamheten bygger upp och sprider kunskap/erfarenhet som bidrar till regional kompetens 

 Ekonomiska villkor 

- Ansökan ska omfatta tre års verksamhet 

- Stödet betalas ut varje år under förutsättning att medel avsätts inom Västra Götalandsregionens årliga budget och att stödmottagarens årliga rapportering godkänns 

- Om medel inte har använts inom ramen för beviljat stöd, om verksamheten upphör eller om mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter i samband med ansökan eller uppföljning, kan Västra Götalandsregionen kräva tillbaka utbetalade medel och avbryta fortsatt finansiering. 

- Stödmottagaren kan också avsäga sig fortsatt verksamhetsstöd. 

- Västra Götalandsregionen kan fråga efter information och dokument som behövs för en fördjupad uppföljning. 

Regionsstyrelsen beslutade före sommaren vilka organisationer som beviljades verksamhetsstöd. Stödet kommer att gälla från och med januari 2023.  

 

 

 

 

Vania Costa Timback

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marlene Nilsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-06 10:45