Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska stöd

Inom Västra Götalandsregionen är det regionstyrelsen som beslutar om ekonomiska stöd till verksamheter och projekt med inriktning social hållbarhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter.

Alla ekonomiska stöd ska ligga i linje med regionfullmäktiges beslutade policy. Se länk nedan:
Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället. 

Nedan kan du klicka dig vidare till de olika ekonomiska stöden som går att söka. 

Pris för social hållbarhet

Priset tilldelas personer, föreningar eller verksamheter för sitt engagemang för social hållbarhet med fokus på folkhälsa och mänskliga rättigheter.

simmande kille

Parasportstipendium

Stipendiets syfte är att uppmärksamma personer som har gjort utmärkta prestationer och som är förebilder för andra att börja idrotta.

frusna ax

Organisationsstöd

Beredningarna för mänskliga rättigheter samt folkhälsa och social hållbarhet fördelar organisationsstöd till organisationer verksamma inom respektive områden.

frusna ax

Projektstöd för social hållbarhet

Projektstöd för social hållbarhet, folkhälsa och mänskliga rättigheter kan sökas av det civila samhället för ett- till treåriga utvecklingsprojekt.

Sociala investeringar

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg.

Förslaget till Policy - Ekonomiskt stöd till det civila samhället har varit ute på remissrunda.

Nuvarande policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till organisationer antogs av regionfullmäktige år 2018 och gäller fram till november 2023. I samband med att regionfullmäktige antog policyn fattade man beslut om att ge Koncernkontoret i uppdrag att ta fram regionövergripande riktlinjer kopplade till tillämpningen utav policyn. Vidare önskande fullmäktige att vissa begrepp såsom regional relevans och geografiskt område skulle förtydligas. Man gav även ett tilläggsuppdrag om att se över uppföljnings- och granskningssystem kopplade till de ekonomiska stöden. Istället för att komplettera policyn med en riktlinje beslutade beredningen för mänskliga rättigheter i juni 2021 att påbörja en revidering av befintlig policy. Förslaget på Policy – Ekonomiskt stöd till det civila samhället skickas nu ut på remiss till nämnder och styrelsen inom Västra Götalandsregionen samt till beredningen för mänskliga rättigheters fem samråd.

Föreningar anslutna till Överenskommelsen mellan det civila samhället i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen inbjuds via ”Nyhetsbrev från Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället” och VGR:s hemsida att inkomma med synpunkter. Remisstiden har nu gått ut..

Vid frågor kontakta ansvarig handläggare Jesper Svensson:

Telefonnummer:076-94 92 020 

Mail: jesper.svensson@vgregion.se 

Länk till:
Remissförslaget Policy för ekonomiskt stöd civila samhället 


Senast uppdaterad: 2022-03-21 14:49