Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional fysisk planering

Västtrafikbuss på bron till Smögen

Med regional fysisk planering kan lokala planeringsfrågor placeras i ett större sammanhang. Inom Västra Götalandsregionen pågår ett arbete med att bygga upp kunskap kring Västra Götalands fysiska strukturer och att skapa en arena för dialog och samverkan kring dessa frågor.


 

Regional fysisk planering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av regional betydelse som berör mer än en kommun. 

Om hanteringen av frågan om VGR som regionplaneorgan

Samverkan över gränserna allt viktigare

Den ökade komplexiteten i samhället gör att hänsyn behöver tas till allt större geografiska områden och att samverkan över administrativa gränser och planeringsområden blivit allt viktigare. Till exempel har megatrender som urbanisering och globalisering, men också snabbare transporter, inneburit att människor och gods rör sig över större geografiska områden. Enligt behov som uttrycktes i Tillväxt- och utvecklingsstrategi för Västra Götaland (VG2020) tar vi fram en gemensam framtidsbild för den fysiska strukturen. 

Regional fysisk planering - för ett hållbart Västra Götaland (pdf)


Senast uppdaterad: 2022-12-07 15:20