Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Service på landsbygden

Som näringsidkare kan du ta del av stödet till kommersiell service, för att upprätthålla försörjning av dagligvaror i serviceglesa områden.

Syftet är att servicen ska vara tillfredsställande för befolkningen på landsbygden. För investeringar och särskilt driftsstöd ska avståndet till närmaste butik ska vara minst en mil. Butikens ska också ha en viss bredd i sitt utbud. Investeringsstöd för lanthandlare kan sökas inom landsbygdsprogrammet. Kontakta då länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Regeringen har beslutat om ett långsiktigt stöd till dagligvarubutiker i glesbygdsområden som bedöms som särskilt utsatta. Tillväxtverket har fördelat medel och tagit fram riktlinjer. Västra Götalandsregionen är stödmyndighet.
Ansökan ska göras via e-tjänsten Min ansökan

Hemsändningsbidrag

Stöd kan även lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll.

Ansökan om hemsändningsbidrag skickas till:
Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional Utveckling, avd. Näringsliv,  
Att: Signe Ahlsten
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Det är ett kommunalt ansvar att se till att invånarna har tillgång till varuförsörjning, det vill säga mat och dagligvaror. För de människor på landsbygden som inte bedöms ha möjlighet att ta sig till butik och handla själva, kan kommuner söka hemsändningsbidrag för att betala hemsändning av matvaror. Det finns till exempel funktionshindrade och äldre personer utan bil och körkort på landsbygden som är beroende av kommunens hjälp för att få hem mat.

Enligt förordningen om stöd till kommersiell service, SFS 2000:284, kan hemsändningsbidrag lämnas till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Statligt hemsändningsbidrag kan utgå med högst 50 % av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Statsbidraget är 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Läs mer om insatsområden i vårt regionala serviceprogram för Västra Götaland

Mer information om stöd till kommersiell service finns på Tillväxtverkets webbsida

Signe Ahlsten

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-04 09:53