Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nystartade innovativa företag

Nystartade teknik- och kunskapsbaserade företag kan söka såddfinansiering för att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept.

Stödet är på max 850.000 kronor, i form av så kallat villkorslån som normalt ska betalas tillbaka inom fem år. Mindre projekt kan få stöd i form av bidrag på upp till 50.000 kronor. Såddfinansieringen kan täcka högst 50 procent av kostnader kopplade till utvecklingen av  produkter, tjänster eller processer som inte finns på marknaden idag.  

Vem kan söka?

Företaget ska ha högst 10 anställda och bedriva näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor och har en affärsplan. Företaget ska vara högst tre år gammalt. Företaget ska vara registrerat i Västra Götaland och avser att driva verksamheten här. Företaget ska ha kompetens att själv, eller med hjälp av kvalificerad utvecklingspartner, genomföra utvecklingsinsatserna och påbörja en kommersialiseringsfas.

Finansiering från Västra Götalandsregionen ska vara avgörande för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna. Annan offentlig finansiering får inte gå till samma kostnader.

Företagets innovationshöjd ska bedömas av en tredje part. En möjlighet är att ALMIs innovationsrådgivare gör bedömningen, en annan är att man tillhör en inkubator.

Vi behandlar nya ansökningarna 15 augusti-2 december och 22 januari-15 juni. Under juluppehållet hanterar vi utbetalningar i mån av tid. 

Till vad kan jag få såddfinansiering?

Såddfinansieringen kan användas till exempelvis personalkostnader, kostnader för externa tjänster eller viss teknisk utrustning som behövs för teknik-, affärs- och marknadsutveckling av det nya konceptet/produktidén samt resor och omkostnader. 

Det handlar om tidiga faser i gränslandet mellan utveckling och kommersialisering. Däremot kan vi inte lösa utmaningar som har att göra med likviditet eller investeringar i produktionsanläggningar.

Du gör ansökan digitalt på Tillväxtverkets portal Min Ansökan.

Instruktioner för ansökan om såddlån

Här gör du ansökan om såddlån

Utbetalning och återbetalning

Utbetalning görs löpande i efterhand till faktiska kostnader efter att aktiviteter i projektplanen har genomförts. Därefter måste företaget lämna årlig verksamhetsredovisning till Västra Götalandsregionen som underlag för återbetalning. Räntan är 2% över referensräntan och återbetalningen är 5% av föregående års försäljning.

Utbetalningsansökan gör du på Tillväxtverkets portal Min ansökan

Här är verifikatsammanställningen, med instruktioner, för utbetalning.

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:
- Ifylld slutrapport
- Ifylld verifikatsammanställning
- Betalade fakturor
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)
- Lönespecifikation och utdrag från skatteverket, om löner har betalats ut

 

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-02-10 09:15