Konsultcheck

Konsultchecken ska stärka och förnya företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Insatsen ska vara avgränsad i tid och bidra till att utveckla företaget. I december har vi stor arbetsbelastning och bara i mån av tid kommer vi kunna hantera nya ansökningar före 10 januari.

Hur mycket kan man söka?

Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 10 000 kr behandlas inte. Stödet kan sökas året om.

Vem kan söka?

Små eller medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda. Tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider konkurrensen får inte stöd.

Till vad kan jag få konsultcheck?

Ökad försäljning, marknadsplan, Marknadsutvidgning, exportförsäljning, Produktutveckling (varor och tjänster)  eller organisationsanpassning för tillväxt.

Läs igenom instruktionerna noga här.

Du skickar din ansökan via Min ansökan.

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats.

Utbetalning gör du på Tillväxtverkets portal Min ansökan

Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är:
- Ifylld Läges eller slutrapport
- Ifylld Här är ansökningsblanketten, med verifikatförteckning och instruktioner
- Betalade fakturor, i enlighet med offerterna
- Betalningsbevis  (Ett exempel på godkänt betalningsbevis)

Gabriel Skarbäck

Telefonnummer
E-post

Jane Boyton

Telefonnummer
E-post

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 11:48