FoU-kort

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Vårens utlysning för FoU-kort avancerat stänger 12 mars.

Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag. Stödet finns som FoU-bas och som FoU-avancerat.

Utlysningstext för FoU-kort våren 2019

Frågor och svar om stödet och vem som kan söka

Folder om FoU-kortet (observera att maximalt belopp har höjts)

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

FoU-bas

Kan sökas året om och är en snabb lösning för att utreda hur en större FoU-insats kan läggas upp. Du kan ansöka om 10 000 - 50 000 kronor.
Här hittar du ansökningsblanketter. 

Vi tar emot och behandlar ansökningarna och utbetalningar 2 januari-15 juni och 15 augusti-15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi bara göra detta i mån av tid.

FoU-avancerat

Kan sökas vid två utlysningar per år. Det maximala beloppet är 700 000 kronor. 
Vårens utlysning öppnas 1 januari och stänger 12 mars.

Här hittar du ansökningsblanketter.

Skicka din underskrivna originalansökan till:
Västra Götalandsregionen
Koncerstab Regional utveckling, Näringslivsavdelningen
462 80 Vänersborg
Samt ansökan i wordformat till: fou-kortet@vgregion.se

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. För FoU-kort avancerat kan utbetalning göras vid två tillfällen.

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan

Var noga med att fylla i alla uppgifter och ta med alla bilagor i utbetalningsansökan. Här kan du läsa mer om vad vi måste ha för att kunna betala ut pengarna.

Obligatoriska bilagor som ska skickas in i samband med utbetalningsansökan:

Forskning och utveckling i små och medelstora företag

Det är ett program som ägs och drivs av Västra Götalandsregionen. De övergripande målen är att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • konkurrera på globala marknader
  • bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen
  • bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.
Foto: Pernilla Lundgren SÄS

Marianne Gustafsson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-10 11:57