EU-kort

Syftet med denna utlysning är att underlätta deltagandet för västsvenska aktörer att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020. Under sommaren fram till 15 augusti hanterar vi bara frågor och ansökningar i mån av tid.

Genom ett ökat och breddat deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, attraheras forskningsresurser till Västra Götaland, kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor stärks, och nya lösningar på samhällsutmaningar utvecklas. Att skriva konkurrenskraftiga ansökningar, kräver dock kompetens, tid och resurser. EU-kortet är därför tänkt att användas för att finansiera planeringsarbetet och delas upp i två typer av finansieringsinstrument, beroende på vilka aktörer EU-kortet riktar sig mot.

EU-kort SME

Kan sökas av små- och medelstora företag (SME) i Västra Götaland.

Max 150 000 SEK kan sökas för att anlita externt kunnande, från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont 2020. Företagets egna insatser ska utgöra minst 50% av den totala projektkostnaden och kostnaden för vald samarbetspartner ska finansieras till minst 1/3 av det sökande företaget.

Ansökan

Utlysningstext
Ansökningsblankett

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

Skicka din underskrivna originalansökan till:

Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Koncerstab Regional utveckling, Näringslivsavdelningen
462 80 Vänersborg
Samt ansökan i wordformat till: eu-kort.sme@vgregion.se

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats.

Obligatoriska bilagor som ska skickas in i samband med utbetalningsansökan:
- Ifylld slutrapport
- Ifylld ansökningsblankett för utbetalning
- Kopia på betalade fakturor
- Betalningsbevis  (se exempel på godkänt betalningsbevis)
Tidredovisning enligt mall, för de som arbetat i projektet 
- Lönespecifikation, för de som arbetat i projektet 
- Huvudbok för projektet

Slutrapport och rekvisition skickas samtidigt till:

Västra Götalandsregionen
Regionens Hus
Koncerstab Regional utveckling, Näringslivsavdelningen
462 80 Vänersborg

EU-kort Non-profit organisation

Kan sökas av icke vinstdrivande organisationer såsom lärosäten, forskningsinstitut, branschorganisationer och kommuner i Västra Götaland.

Syftet ska vara att arbeta med påverkan inför framtida utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation eller att koordinera en ansökan inom Horisont 2020. Planeringsbidrag kan även beviljas sökande, i organisationer med liten erfarenhet av Horisont 2020, där avsikten är att vara partner i ett projekt men med en ledande roll (såsom t.ex. work package leader).

Max 150 000 SEK kan sökas som får utgöra max 75% av den totala kostnaden.

Ansökan

Utlysningstext
Ansökningsblankett

Skicka din underskrivna originalansökan till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional utveckling
Box 1091
405 23 Göteborg
Samt ansökan i Wordformat till: regionutveckling@vgregion.se

Utbetalning

Blanketter för rekvisition och slutrapport (Regionutvecklingsnämnden) 

 

Hanna Blomdahl

Regionutvecklare
Telefonnummer

Marianne Gustafsson

Företagsstöd
Telefonnummer