Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU-kort

Syftet med denna utlysning är att underlätta deltagandet för västsvenska aktörer att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa

Genom ett ökat och breddat deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, attraheras forskningsresurser till Västra Götaland, kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor stärks, och nya lösningar på samhällsutmaningar utvecklas. Att skriva konkurrenskraftiga ansökningar, kräver dock kompetens, tid och resurser. EU-kortet är därför tänkt att användas för att finansiera planeringsarbetet och delas upp i två typer av finansieringsinstrument, beroende på vilka aktörer EU-kortet riktar sig mot. Vi återkommer under våren 2021 till hur EU-kortet kan användas mot det nya programmet Horisont Europa som har ersatt Horisont 2020.

EU´s nya forskningsprogram Horisont Europa startade i januari 2021. Läs mer i länken till Vinnova utlysning våren 2021.

EU-kort SME

Kan sökas av små- och medelstora företag (SME) i Västra Götaland.

Max 150 000 SEK kan sökas för att anlita externt kunnande, från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont 2020. Företaget betalar minst halva kostnaden för den externa aktören. 

Vi behandlar ansökningarna och utbetalningar löpande 11 januari- 15 juni och 15 augusti- 15 december. Under sommar och juluppehåll kan vi bara göra detta i mån av tid.

Ansökan

Utlysningstext

Du skickar din ansökan via Min ansökan.

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats.

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan

Obligatoriska bilagor som ska skickas in i samband med utbetalningsansökan:
- Ifylld slutrapport
- Ifylld verifikatsammanställning för utbetalning.
- Kopia på betalade fakturor, som måste överensstämma med offerter.
- Betalningsbevis (se exempel på godkänt betalningsbevis)

EU-kort Non-profit organisation

Kan sökas av icke vinstdrivande organisationer såsom lärosäten, forskningsinstitut, branschorganisationer och kommuner i Västra Götaland.

Syftet ska vara att arbeta med påverkan inför framtida utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation eller att koordinera en ansökan inom Horisont 2020. Planeringsbidrag kan även beviljas sökande, i organisationer med liten erfarenhet av Horisont 2020, där avsikten är att vara partner i ett projekt men med en ledande roll (såsom t.ex. work package leader).

Max 150 000 SEK kan sökas som får utgöra max 75% av den totala kostnaden.

Ansökan

Utlysningstext
Ansökningsblankett

Skicka din underskrivna originalansökan till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional Utveckling, avd. Näringsliv
Regionens Hus
405 44 Göteborg
Samt ansökan i Wordformat till: regionutveckling@vgregion.se

Utbetalning

Blanketter för rekvisition och slutrapport (Regionutvecklingsnämnden) 

 

Marianne Gustafsson

Företagsstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Andrea Kostadinovic

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Föräldraledig till April 2022

Senast uppdaterad: 2021-12-01 11:50